Extra Maatregelen in het onderwijs !!!

Posted by: | Posted on: maart 22, 2021

Na overleg met het onderwijsveld en afstemming met de onderwijsministers van de andere gemeenschappen, gaan er extra veiligheidsmaatregelen in om tijdens de 2 weken tot aan de paasvakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken:klasgroepen indoor strikt gescheiden;zo veel mogelijk activiteiten in open lucht;zo weinig mogelijk contact tussen volwassenen;in gemeenten met stijgende trend: vanaf 1 besmetting afstandsonderwijs voor de klas in kwestie.*De refter moet verplicht dicht tot aan de paasvakantie. Leerlingen eten lunch in open lucht of in hun eigen klas.

Vermijd collectief vervoer en roep alle leerlingen op om te voet, met de fiets, met de step of met ander eigen vervoer naar school te komen.Organiseer je speeltijden gescheiden en/of alternerend. Zie erop toe dat je leerlingen voldoende vaak buiten pauze krijgen.

De meeste van deze maatregelen waren al van toepassing in onze school sinds september. We organiseren wel alternerende speeltijden waardoor het 4de, 5de en 6de leerjaar eerder starten !!!!! ( zie schema beneden) Voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar alsook de kleuters blijven de uren onveranderd. De kinderen van het lager onderwijs hebben wel weer een afgebakende zone op de speelplaats. Schoolzwemmen en de sportsnack worden voorlopig tot aan de paasvakantie geannuleerd!!!

Schooluren en speeltijd

6de leerjaar , 5de leerjaar en 4de leerjaar

8.15: schoolpoort open enkel voor 4de, 5de en 6de leerjaar.

8.30: start schooltijd

10.00 – 10.15 : speeltijd  

11.45: middagpauze

12.50 : schoolpoort open enkel voor 4de, 5de en 6de leerjaar.

13.00 : start schooltijd

14.00: speeltijd

15.20: vertrek 4de,5de en 6de leerjaar

Voor de andere jaren blijvende de aanvangsuren en einduren onveranderd ( we hebben wel alternerende speeltijden )

1ste en 2de en 3de leerjaar

8.30: schoolpoort open

8.45: start schooltijd

10.15 – 10.30 : speeltijd

12.00: middagpauze

13.00 : schoolpoort open voor het 1ste en 2de en 3de leerjaar

13.10 : start schooltijd

14.15: speeltijd

15.25: vertrek  1ste en  2de en 3de leerjaar

Kleuters

8.30: schoolpoort ( park ) open

8.45: start schooltijd

10.30 – 10.45 : speeltijd

12.00: middagpauze

13.00 : schoolpoort ( park) open voor de kleuters

13.10 : start schooltijd

14.30: speeltijd

15.25: vertrek  kleuters

Doel van dit geheel aan maatregelen is vast te houden aan de ambitie dat leerlingen tot aan de paasvakantie zo veel mogelijk naar school kunnen blijven gaan, dat er na de paasvakantie een volledige heropstart kan komen met 100% contactonderwijs en dat personeel en leerlingen maximaal beschermd zijn.

Het blijft hoe dan ook cruciaal in te zetten op afstand houden, ventilerenhandhygiëne, en mondmaskers dragen waar verplicht.

Ik wil graag eindigen met volgend gedicht. Alvast bedankt.

Even alles anders… 

Even geen handdruk, maar een voetdruk, even geen knuffel, even geen zoen, maar ‘werken met de ellebogen’. 

Even allemaal experts in handhygiëne,even op afstand, liefst zelfs één meter of verder, zo nodig… 

De wereld draait door, maar toch lijkt alles even anders. 

Gevoelens van eenzaamheid en angst, ze overspoelen velen… 

En toch… laten we er samen in geloven, dat het uiteindelijk…de liefdevolle afstand zal zijn, maar ook de blijvende verbondenheid, die nu even ‘anders’ (en op afstand) is,

die ons de hoop zullen geven, om erin in te geloven, dat we binnenkort,weer hand in hand, het leven zullen vieren… 

Geef een reactie