De KuBuS

Onze school maakt samen met de meeste Katholieke Basisscholen van Groot-Bree deel uit van de scholengemeenschap de KuBuS. 

Sinds 01/01/2022 zijn we ook één vzw geworden nl. :

vzw De Kubus Bree met ondernemingsnummer : 408599632

Grauwe Torenwal 16

3960 Bree


Patrick Trines is coördinerend directeur van deze scholengemeenschap.

Adres : Grauwe Torenwal 16 , 3960 Bree   tel 089463414

E-mail : patrick.trines@dekubus-bree.be

De KuBuS bestaat uit volgende basisscholen :

De Wissel Opitter – directeur Peter Vangeloven

De Vuurvogel Bree – directeur Manuela Coenen ; a.i. Nele Vanneste

http://www.devuurvogel.be

De Vuurvogel Vostert – directeur Manuela Coenen ; a.i. Nele Vanneste

http://www.devuurvogel.be

De Boemerang Bree, onderwijs op maat – directeur Marij Winters en Patrick Trines

https://sites.google.com/a/dekubus-bree.be/boemerang/home

De Kei Beek – directeur Edith Kuppens

http://www.dekei-beek.eu/

Kadee Tongerlo – directeur Miranda Vangeloven

https://basisschoolkadee.weebly.com/

Onze scholen werken samen aan degelijk kwaliteitsonderwijs, geïnspireerd vanuit een katholieke visie.