EXTRA, EXTRA, NIEUWS !!!!

Posted by: | Posted on: maart 25, 2021

Beste ouders, 

*De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in het lager onderwijs om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken . Kleuters kunnen naar de klas blijven komen; de lessen zijn voor hen niet geschorst. Er wordt wel een appèl gedaan op de solidariteit van de ouders om, uit begrip voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs, waar mogelijk hun kind thuis op te vangen.

*Wat betekent dit voor onze school en voor alle katholieke scholen in onze scholengemeenschap “De KuBuS” en dit in samenwerking met de stad Bree :

Tussen 29 maart en 2 april wordt door de scholen voor opvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De ouders dienen een attest van hun werkgever voor te leggen. Enkel dan kan men gebruik maken van de schoolse opvang. Tijdens de opvang krijgen de kinderen geen schoolse taken.

Graag ontvangen wij van elke ouder die opvang nodig heeft, tijdens de periode van 29 maart tot en met 2 april, en voldoet aan de hierboven omschreven voorwaarden,  een mail waarin u vermeldt voor welke dagen dit zal zijn. U maakt ook een onderscheid tussen voormiddag en namiddag. Indien het kind de ganse dag aanwezig is, blijft hij of zij ook ’s middags op school. We hanteren ook weer terug de normale schooluren !!!!!!

De aanvraag voor de opvang en het voor te leggen attest kan u sturen naar volgend mailadres : directie.dewissel@dekubus-bree.be en dit vóór zondagmiddag !!!!!

De voor- en naschoolse opvang blijft open zoals in normale tijden. Indien u ook genoodzaakt bent hier gebruik van te maken, gelieve dan te reserveren. Indien u geen gebruik meer maakt van ‘t Ittertuintje, wil u dan a.u.b. zeker annuleren !!!

ATTEST :

In geval van sluiting van de school, omwille van een maatregel voor het beperken van corona, kan de werknemer voor de opvang van een kind, verlof onder de vorm van “tijdelijke werkloosheid overmacht,” een attest  aanvragen . In bijlage het attest indien u dit nodig heeft. U moet zelf nog de naam van het kind invullen onder rubriek 2 en de eigen gegevens in deel B.

Opvang tijdens de paasvakantie.( organisatie door de stad Bree , Holder de Bolder )

De opvang voor tijdens de paasvakantie gaat gewoon door zoals gepland. Mag ik hier ook vragen om te annuleren als u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Ook hier dient u een attest van de werkgever voor te leggen.

Rapport.

Door de huidige omstandigheden zal het rapport van het lager onderwijs nu vrijdag uitgedeeld worden. De oudercontacten gaan door zoals afgesproken. De juf of meester stuurt jullie nog de link met de afspraak. De kinderen krijgen ook allemaal  bundeltjes mee om  tijdens de volgende 3 weken in te werken.

Bericht van de sportdienst.

Beste ouder(s)

Helaas geen Buitenspeeldag op woensdag 21 april, maar de jeugddienst heeft toch iets bedacht!

In bijlage vinden jullie de BuitenspeelBingo die jullie kind(eren) kunnen doen van 1 t.e.m. 21 april.

De eerste 100 volle kaarten van Breese kinderen mogen een prijs verwachten van de jeugddienst!

Neem zéker onze speelkaart mee op pad, en ontdek alle leuke speelplekken in Bree.

Veel Buitenspeelplezier!

Groetjes Jeugddienst Bree

Vastenactie

De vastenactie wordt verder gezet na de paasvakantie voor het lager onderwijs.

Bijlage :

Geef een reactie