Digitale nieuwsbrief mei 2019

Posted by: | Posted on: mei 10, 2019

Beste ouders,

* Vandaag heeft uw zoon of dochter een tevredenheidsenquête meegekregen. Als ouder krijgt u, via deze enquête, de kans om over een aantal belangrijke zaken omtrent ons schoolleven uw mening te geven. Het succes van deze bevraging hangt uiteraard af van jullie bereidwillige medewerking.

De enquête is volledig anoniem. Gelieve dan ook deze onder gesloten enveloppe aan de juf of meester terug te bezorgen vóór 24 mei 2019. Alvast hartelijk dank.

*Ook wij steunden onze “oud-leerling” Pelle tijdens onze vastenactie. De opbrengst was maar liefst €1300 waarvoor een welgemeende hartelijke dank aan alle kinderen en ouders. Volgende week zal de cheque uitgereikt worden aan de voorzitter van de vzw “All4Pelle” onze meester Raf.  Hij gaat ons achteraf ook mededelen wat er met het geld gebeurd is.

Mocht je nog meer informatie wensen over deze vzw of  wil je extra steunen, kan je steeds info bekomen via volgende link :   

     http://www.all-for-pelle.be 

*Volgende week besteden we extra aandacht aan de voetganger  en de fietser. Het zou dan ook fijn zijn dat de kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school komen. In de klassen wordt er extra gewerkt rond verkeer en onze nieuwe wijkagent Kristof zal de kinderen ook uitleg komen geven over de moeilijke situaties rond onze school.

*Denken jullie er ook nog aan dat aanstaande maandag de fotograaf langs komt.

**Ons schoolbestuur heeft samen met ’t Ittertuintje een leuk speeltuig aangekocht voor onze kleuters. Dit wordt begin juni geplaatst.

*Ons schoolfeest gaat dit jaar door op zondag 16 juni 2019. Gelieve deze datum al in uw agenda te noteren. Er zal een optreden zijn van alle klassen en dit in het teken van musicals. Verdere uitleg volgt nog in één van onze volgende nieuwsbrieven.

Geef een reactie