Ontbijtactie basisschool De Wissel Opitter

Posted by: | Posted on: februari 23, 2022

Een heerlijk ontbijt om de dag mee te beginnen zonder dat je het huis uit moet voor verse broodjes? Dat kan met de ontbijtactie van de Ouderraad van Basisschool De Wissel!

We leveren de vooraf bestelde pakketten aan huis op zondag 24 april 2022 tussen 8u00 en 9u30.

Uw bestelling liever zelf afhalen in Opitter? Dat kan ook!

Wil je de Ouderraad steunen, aarzel dan niet en bestel via het online bestelformulier, terug te vinden met een handige link op https://forms.gle/z84CPynjNaPGtWc47

U kan online bestellen tot en met vrijdag 25 maart 2022. Iemand anders verrassen met een ontbijt? Dat kan natuurlijk ook! Vul een apart online bestelformulier in en wij leveren (mogelijk in Bree, Oudsbergen, Kinrooi, Maaseik en Bocholt) het ontbijt  op het juiste adres met indien gewenst een gepersonaliseerde boodschap.

Alvast bedankt voor uw steun.
De Ouderraad Opitter


EEN FIJN EINDE JAAR !!!

Posted by: | Posted on: december 23, 2021

Beste ouders,

Les geven aan kinderen blijft een zeer boeiende job. Wanneer leerkrachten zich gesteund voelen door een heleboel mensen: ouders, collega’s, ouderraad, schoolbestuur…dan geeft dit hen de moed om met enthousiasme verder te werken aan het belangrijkste doel van basisschool De Wissel: de kinderen alle kansen geven om zich op alle vlakken te ontplooien en dit zeker in deze moeilijke tijden.

Hierbij wil ik dan ook al mijn leerkrachten, secretaresse, juffen van de middagopvang en juffen van ‘t Ittertuintje  bedanken om hun vrijwillige inzet tijdens de noodopvang volgende week.

Beste wensen voor jullie allemaal van het schoolbestuur, directie, leerkrachten, team eetzaal, team Ittertuintje, team gemachtigde opzichters en iedereen die een warm hart draagt voor onze school, ik wens jullie een prachtig  2022 toe.

image.png

Beste ouders

Posted by: | Posted on: juli 5, 2021

Via de link ” informatie ” hierboven vindt u alle gegevens, data, aangepast schoolreglement , allerlei info over het volgend schooljaar. U kan ook klikken op volgende link : https://dewissel-opitter.be/informatie/


Nieuwsbrief

Posted by: | Posted on: juni 18, 2021

Beste ouders,

*Jullie hebben vandaag de schoolfoto’s meegekregen. Wenst u het volledige pakket, dan  bestaat dit uit : een foto 13x18cm + ( 5 kleine foto’s + 1 grotere foto)+sleutelhanger met foto, kostprijs €11,80. Wil u hier ook nog de klasfoto bij dan is de totaalprijs € 14,5Gelieve vóór dinsdag 22 juni het ingevulde papier mee te geven zodat we de eventuele bijbestellingen nog tijdig kunnen regelen. ( de bijbestellingen zullen we jullie dan bezorgen tijdens de vakantie ).  De foto’s die u niet wenst, geeft u terug mee aan uw zoon of dochter. Het bedrag wordt in mindering gebracht op de schoolrekening.

*Volgende week dinsdag ( kleuters) en vrijdag ( lagere school van 1ste tot en met 4de leerjaar ) gaan onze kinderen op schoolreis.

*Planning lokale vrije dagen en pedagogische studiedagen.

 Pedagogische studiedagen :

           Woensdag, 6 oktober 2021      ( ’t Ittertuintje is open )

           Woensdag,  23 maart 2022      ( ‘t Ittertuintje is open)

           Woensdag, 11  mei 2022           ( ‘t Ittertuintje is open)

 Lokale vrije dagen:

           Vrijdag, 28 januari 2022  ( ’t Ittertuintje is gesloten )

           Maandag, 2 mei 2022     ( ’t Ittertuintje is gesloten )

*In de loop van volgende week krijgt u ook nog de volledige schoolkalender met de verdeling van de   klassen.

*Bericht van onze ouderraad:

De ouderraad zorgt er graag mee voor dat dit schooljaar plezant afgerond kan worden. 

  • Volgende week zal er van dinsdag tot donderdag een groot springkasteel opgezet worden in de turnzaal.
  • De leerlingen van het lager krijgen nog een stuk fruit aangeboden volgende dinsdag (kleuters zijn dan op schoolreis)
  • De ouderraad zal voor een stuk tussenkomen in de kosten van de schoolreis zodat de kleuters nog 10 euro betalen en de leerlingen van het lager 15 euro.
  • Voor de leerlingen van het 6de leerjaar wordt er nog een leuke afsluiter voorzien en ook hier zal de ouderraad bijdragen.
  • De laatste schooldag wordt er traditiegetrouw een ijsje voorzien. Dit zal op dinsdag 29 juni zijn.


Update extra nieuws

Posted by: | Posted on: maart 28, 2021

Beste ouders, 

Na overleg met haar directiecommissie basisonderwijs heeft de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besloten om de lessen ook in het kleuteronderwijs te schorsen én zo kwaliteitsvol mogelijke opvang te organiseren voor leerlingen zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs die niet thuis kunnen worden opgevangen.

*Wat betekent dit voor onze school en voor alle katholieke scholen in onze scholengemeenschap “De KuBuS” en dit in samenwerking met de stad Bree :

Dezelfde voorwaarden als in het lager onderwijs, zoals gisteren medegedeeld in de extra nieuwsbrief, gelden ook voor het kleuteronderwijs.

Tussen 29 maart en 2 april wordt door de scholen voor opvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De ouders dienen een attest van hun werkgever voor te leggen. Enkel dan kan men gebruik maken van de schoolse opvang.

Graag ontvangen wij van elke ouder die schoolse opvang nodig heeft, tijdens de periode van 29 maart tot en met 2 april, en voldoet aan de hierboven omschreven voorwaarden,  een mail waarin u vermeldt voor welke dagen dit zal zijn. U maakt ook een onderscheid tussen voormiddag en namiddag. Indien het kind de ganse dag aanwezig is, blijft hij of zij ook ’s middags op school. We hanteren ook weer terug de normale schooluren !!!!!!

De aanvraag voor de opvang en het voor te leggen attest kan u sturen naar volgend mailadres : directie.dewissel@dekubus-bree.be en dit vóór zondagmiddag !!!!!

De voor- en naschoolse opvang blijft open zoals in normale tijden. Indien u ook genoodzaakt bent hier gebruik van te maken, gelieve dan te reserveren. Indien u geen gebruik meer maakt van ‘t Ittertuintje, wil u dan a.u.b. zeker annuleren !!!

ATTEST :

In geval van sluiting van de school, omwille van een maatregel voor het beperken van corona, kan de werknemer voor de opvang van een kind, verlof onder de vorm van “tijdelijke werkloosheid overmacht,” een attest  aanvragen . In bijlage het attest indien u dit nodig heeft. U moet zelf nog de naam van het kind invullen onder rubriek 2 en de eigen gegevens in deel B.

Opvang tijdens de paasvakantie.

De opvang voor tijdens de paasvakantie gaat gewoon door zoals gepland. Mag ik hier ook vragen om te annuleren als u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Ook hier dient u een attest van de werkgever voor te leggen.

Vastenactie

De vastenactie wordt verder gezet na de paasvakantie ook voor het kleuter onderwijs