Beste ouders

Posted by: | Posted on: juli 5, 2021

Via de link ” informatie ” hierboven vindt u alle gegevens, data, aangepast schoolreglement , allerlei info over het volgend schooljaar. U kan ook klikken op volgende link : https://dewissel-opitter.be/informatie/


Nieuwsbrief

Posted by: | Posted on: juni 18, 2021

Beste ouders,

*Jullie hebben vandaag de schoolfoto’s meegekregen. Wenst u het volledige pakket, dan  bestaat dit uit : een foto 13x18cm + ( 5 kleine foto’s + 1 grotere foto)+sleutelhanger met foto, kostprijs €11,80. Wil u hier ook nog de klasfoto bij dan is de totaalprijs € 14,5Gelieve vóór dinsdag 22 juni het ingevulde papier mee te geven zodat we de eventuele bijbestellingen nog tijdig kunnen regelen. ( de bijbestellingen zullen we jullie dan bezorgen tijdens de vakantie ).  De foto’s die u niet wenst, geeft u terug mee aan uw zoon of dochter. Het bedrag wordt in mindering gebracht op de schoolrekening.

*Volgende week dinsdag ( kleuters) en vrijdag ( lagere school van 1ste tot en met 4de leerjaar ) gaan onze kinderen op schoolreis.

*Planning lokale vrije dagen en pedagogische studiedagen.

 Pedagogische studiedagen :

           Woensdag, 6 oktober 2021      ( ’t Ittertuintje is open )

           Woensdag,  23 maart 2022      ( ‘t Ittertuintje is open)

           Woensdag, 11  mei 2022           ( ‘t Ittertuintje is open)

 Lokale vrije dagen:

           Vrijdag, 28 januari 2022  ( ’t Ittertuintje is gesloten )

           Maandag, 2 mei 2022     ( ’t Ittertuintje is gesloten )

*In de loop van volgende week krijgt u ook nog de volledige schoolkalender met de verdeling van de   klassen.

*Bericht van onze ouderraad:

De ouderraad zorgt er graag mee voor dat dit schooljaar plezant afgerond kan worden. 

  • Volgende week zal er van dinsdag tot donderdag een groot springkasteel opgezet worden in de turnzaal.
  • De leerlingen van het lager krijgen nog een stuk fruit aangeboden volgende dinsdag (kleuters zijn dan op schoolreis)
  • De ouderraad zal voor een stuk tussenkomen in de kosten van de schoolreis zodat de kleuters nog 10 euro betalen en de leerlingen van het lager 15 euro.
  • Voor de leerlingen van het 6de leerjaar wordt er nog een leuke afsluiter voorzien en ook hier zal de ouderraad bijdragen.
  • De laatste schooldag wordt er traditiegetrouw een ijsje voorzien. Dit zal op dinsdag 29 juni zijn.


Update extra nieuws

Posted by: | Posted on: maart 28, 2021

Beste ouders, 

Na overleg met haar directiecommissie basisonderwijs heeft de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besloten om de lessen ook in het kleuteronderwijs te schorsen én zo kwaliteitsvol mogelijke opvang te organiseren voor leerlingen zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs die niet thuis kunnen worden opgevangen.

*Wat betekent dit voor onze school en voor alle katholieke scholen in onze scholengemeenschap “De KuBuS” en dit in samenwerking met de stad Bree :

Dezelfde voorwaarden als in het lager onderwijs, zoals gisteren medegedeeld in de extra nieuwsbrief, gelden ook voor het kleuteronderwijs.

Tussen 29 maart en 2 april wordt door de scholen voor opvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De ouders dienen een attest van hun werkgever voor te leggen. Enkel dan kan men gebruik maken van de schoolse opvang.

Graag ontvangen wij van elke ouder die schoolse opvang nodig heeft, tijdens de periode van 29 maart tot en met 2 april, en voldoet aan de hierboven omschreven voorwaarden,  een mail waarin u vermeldt voor welke dagen dit zal zijn. U maakt ook een onderscheid tussen voormiddag en namiddag. Indien het kind de ganse dag aanwezig is, blijft hij of zij ook ’s middags op school. We hanteren ook weer terug de normale schooluren !!!!!!

De aanvraag voor de opvang en het voor te leggen attest kan u sturen naar volgend mailadres : directie.dewissel@dekubus-bree.be en dit vóór zondagmiddag !!!!!

De voor- en naschoolse opvang blijft open zoals in normale tijden. Indien u ook genoodzaakt bent hier gebruik van te maken, gelieve dan te reserveren. Indien u geen gebruik meer maakt van ‘t Ittertuintje, wil u dan a.u.b. zeker annuleren !!!

ATTEST :

In geval van sluiting van de school, omwille van een maatregel voor het beperken van corona, kan de werknemer voor de opvang van een kind, verlof onder de vorm van “tijdelijke werkloosheid overmacht,” een attest  aanvragen . In bijlage het attest indien u dit nodig heeft. U moet zelf nog de naam van het kind invullen onder rubriek 2 en de eigen gegevens in deel B.

Opvang tijdens de paasvakantie.

De opvang voor tijdens de paasvakantie gaat gewoon door zoals gepland. Mag ik hier ook vragen om te annuleren als u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Ook hier dient u een attest van de werkgever voor te leggen.

Vastenactie

De vastenactie wordt verder gezet na de paasvakantie ook voor het kleuter onderwijs


EXTRA, EXTRA, NIEUWS !!!!

Posted by: | Posted on: maart 25, 2021

Beste ouders, 

*De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in het lager onderwijs om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken . Kleuters kunnen naar de klas blijven komen; de lessen zijn voor hen niet geschorst. Er wordt wel een appèl gedaan op de solidariteit van de ouders om, uit begrip voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs, waar mogelijk hun kind thuis op te vangen.

*Wat betekent dit voor onze school en voor alle katholieke scholen in onze scholengemeenschap “De KuBuS” en dit in samenwerking met de stad Bree :

Tussen 29 maart en 2 april wordt door de scholen voor opvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De ouders dienen een attest van hun werkgever voor te leggen. Enkel dan kan men gebruik maken van de schoolse opvang. Tijdens de opvang krijgen de kinderen geen schoolse taken.

Graag ontvangen wij van elke ouder die opvang nodig heeft, tijdens de periode van 29 maart tot en met 2 april, en voldoet aan de hierboven omschreven voorwaarden,  een mail waarin u vermeldt voor welke dagen dit zal zijn. U maakt ook een onderscheid tussen voormiddag en namiddag. Indien het kind de ganse dag aanwezig is, blijft hij of zij ook ’s middags op school. We hanteren ook weer terug de normale schooluren !!!!!!

De aanvraag voor de opvang en het voor te leggen attest kan u sturen naar volgend mailadres : directie.dewissel@dekubus-bree.be en dit vóór zondagmiddag !!!!!

De voor- en naschoolse opvang blijft open zoals in normale tijden. Indien u ook genoodzaakt bent hier gebruik van te maken, gelieve dan te reserveren. Indien u geen gebruik meer maakt van ‘t Ittertuintje, wil u dan a.u.b. zeker annuleren !!!

ATTEST :

In geval van sluiting van de school, omwille van een maatregel voor het beperken van corona, kan de werknemer voor de opvang van een kind, verlof onder de vorm van “tijdelijke werkloosheid overmacht,” een attest  aanvragen . In bijlage het attest indien u dit nodig heeft. U moet zelf nog de naam van het kind invullen onder rubriek 2 en de eigen gegevens in deel B.

Opvang tijdens de paasvakantie.( organisatie door de stad Bree , Holder de Bolder )

De opvang voor tijdens de paasvakantie gaat gewoon door zoals gepland. Mag ik hier ook vragen om te annuleren als u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Ook hier dient u een attest van de werkgever voor te leggen.

Rapport.

Door de huidige omstandigheden zal het rapport van het lager onderwijs nu vrijdag uitgedeeld worden. De oudercontacten gaan door zoals afgesproken. De juf of meester stuurt jullie nog de link met de afspraak. De kinderen krijgen ook allemaal  bundeltjes mee om  tijdens de volgende 3 weken in te werken.

Bericht van de sportdienst.

Beste ouder(s)

Helaas geen Buitenspeeldag op woensdag 21 april, maar de jeugddienst heeft toch iets bedacht!

In bijlage vinden jullie de BuitenspeelBingo die jullie kind(eren) kunnen doen van 1 t.e.m. 21 april.

De eerste 100 volle kaarten van Breese kinderen mogen een prijs verwachten van de jeugddienst!

Neem zéker onze speelkaart mee op pad, en ontdek alle leuke speelplekken in Bree.

Veel Buitenspeelplezier!

Groetjes Jeugddienst Bree

Vastenactie

De vastenactie wordt verder gezet na de paasvakantie voor het lager onderwijs.

Bijlage :


Extra Maatregelen in het onderwijs !!!

Posted by: | Posted on: maart 22, 2021

Na overleg met het onderwijsveld en afstemming met de onderwijsministers van de andere gemeenschappen, gaan er extra veiligheidsmaatregelen in om tijdens de 2 weken tot aan de paasvakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken:klasgroepen indoor strikt gescheiden;zo veel mogelijk activiteiten in open lucht;zo weinig mogelijk contact tussen volwassenen;in gemeenten met stijgende trend: vanaf 1 besmetting afstandsonderwijs voor de klas in kwestie.*De refter moet verplicht dicht tot aan de paasvakantie. Leerlingen eten lunch in open lucht of in hun eigen klas.

Vermijd collectief vervoer en roep alle leerlingen op om te voet, met de fiets, met de step of met ander eigen vervoer naar school te komen.Organiseer je speeltijden gescheiden en/of alternerend. Zie erop toe dat je leerlingen voldoende vaak buiten pauze krijgen.

De meeste van deze maatregelen waren al van toepassing in onze school sinds september. We organiseren wel alternerende speeltijden waardoor het 4de, 5de en 6de leerjaar eerder starten !!!!! ( zie schema beneden) Voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar alsook de kleuters blijven de uren onveranderd. De kinderen van het lager onderwijs hebben wel weer een afgebakende zone op de speelplaats. Schoolzwemmen en de sportsnack worden voorlopig tot aan de paasvakantie geannuleerd!!!

Schooluren en speeltijd

6de leerjaar , 5de leerjaar en 4de leerjaar

8.15: schoolpoort open enkel voor 4de, 5de en 6de leerjaar.

8.30: start schooltijd

10.00 – 10.15 : speeltijd  

11.45: middagpauze

12.50 : schoolpoort open enkel voor 4de, 5de en 6de leerjaar.

13.00 : start schooltijd

14.00: speeltijd

15.20: vertrek 4de,5de en 6de leerjaar

Voor de andere jaren blijvende de aanvangsuren en einduren onveranderd ( we hebben wel alternerende speeltijden )

1ste en 2de en 3de leerjaar

8.30: schoolpoort open

8.45: start schooltijd

10.15 – 10.30 : speeltijd

12.00: middagpauze

13.00 : schoolpoort open voor het 1ste en 2de en 3de leerjaar

13.10 : start schooltijd

14.15: speeltijd

15.25: vertrek  1ste en  2de en 3de leerjaar

Kleuters

8.30: schoolpoort ( park ) open

8.45: start schooltijd

10.30 – 10.45 : speeltijd

12.00: middagpauze

13.00 : schoolpoort ( park) open voor de kleuters

13.10 : start schooltijd

14.30: speeltijd

15.25: vertrek  kleuters

Doel van dit geheel aan maatregelen is vast te houden aan de ambitie dat leerlingen tot aan de paasvakantie zo veel mogelijk naar school kunnen blijven gaan, dat er na de paasvakantie een volledige heropstart kan komen met 100% contactonderwijs en dat personeel en leerlingen maximaal beschermd zijn.

Het blijft hoe dan ook cruciaal in te zetten op afstand houden, ventilerenhandhygiëne, en mondmaskers dragen waar verplicht.

Ik wil graag eindigen met volgend gedicht. Alvast bedankt.

Even alles anders… 

Even geen handdruk, maar een voetdruk, even geen knuffel, even geen zoen, maar ‘werken met de ellebogen’. 

Even allemaal experts in handhygiëne,even op afstand, liefst zelfs één meter of verder, zo nodig… 

De wereld draait door, maar toch lijkt alles even anders. 

Gevoelens van eenzaamheid en angst, ze overspoelen velen… 

En toch… laten we er samen in geloven, dat het uiteindelijk…de liefdevolle afstand zal zijn, maar ook de blijvende verbondenheid, die nu even ‘anders’ (en op afstand) is,

die ons de hoop zullen geven, om erin in te geloven, dat we binnenkort,weer hand in hand, het leven zullen vieren…