EEN FIJN EINDE JAAR !!!

Posted by: | Posted on: december 23, 2021

Beste ouders,

Les geven aan kinderen blijft een zeer boeiende job. Wanneer leerkrachten zich gesteund voelen door een heleboel mensen: ouders, collega’s, ouderraad, schoolbestuur…dan geeft dit hen de moed om met enthousiasme verder te werken aan het belangrijkste doel van basisschool De Wissel: de kinderen alle kansen geven om zich op alle vlakken te ontplooien en dit zeker in deze moeilijke tijden.

Hierbij wil ik dan ook al mijn leerkrachten, secretaresse, juffen van de middagopvang en juffen van ‘t Ittertuintje  bedanken om hun vrijwillige inzet tijdens de noodopvang volgende week.

Beste wensen voor jullie allemaal van het schoolbestuur, directie, leerkrachten, team eetzaal, team Ittertuintje, team gemachtigde opzichters en iedereen die een warm hart draagt voor onze school, ik wens jullie een prachtig  2022 toe.

image.png
Comments are Closed