Header

Schoolinfo

Geografische liging

Opitter, gelegen in het zuidoosten van de fusiegemeente Bree, is een van de vele kerkdorpjes in de Limburgse Kempen, het eertijds eenzame en schrale oord, dat lange tijd zeer schaars bewoond was. De ontwikkeling geschiedde er geleidelijk. Ware het tijdens het Nieuwe Tijdvak niet voortdurend doorkruist geworden door plunderende, vreemde legers, zou men denken dat de Kempenaren door de eeuwen heen, slechts één, met spade en ploeg te bestrijden vijand hadden, namelijk de ontembare heide.

Opitter ligt op de rand van het Kempisch plateau, een gebied dat nog als Maasvlakte beschouwd wordt. Aanvankelijk een sterke steilrand tussen beide gebieden, doch door zandafzetting ten gevolge van wind- erosie, een afgevlakt en glooiend terrein, aangeduid als de breuk van Rotem. Deze breuk loopt noord-zuidrichting en volgt de rijksweg nr. 21. Het grote niveauverschil varieert van 70 m boven de zeespiegel aan de westrand en 43m aan de oostrand. De dorpskern ligt hier tussen op een hoogte van 45 m.

De Itterbeek waaraan het dorp, zijn naam ontleent, doorkruist de Rijksweg in oost-westrichting. Het verval op Opitters grondgebied is tamelijk groot aangezien er over een afstand van ongeveer 700 m niet minder dan 3 watermolens liggen. In het dorp kan men drie delen onderscheiden: de dorpskern, ’t Rooren en ’t Solt.

Omgeving van de school

In de gemeente Bree zijn er in totaal vijf gesubsidieerde basisscholen en één school van het gemeenschapsonderwijs. Onze school is een basisschool en organiseert onderwijs voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

De school telt vier kleuterklassen. In de lagere school wordt onderwijs georganiseerd voor jongens en meisjes van het eerste tot het zesde leerjaar. De school werkt met een jaarklassensysteem. Waar mogelijk wordt er binnen de klassen gedifferentieerd. Dat gebeurt vooral door het organiseren van hoekenwerk en contractwerk.

Enkele keren per jaar worden er klasoverschrijdende activiteiten georganiseerd (crea-namiddagen, sportdagen, theatervoorstellingen).

Gebouw

De gebouwen situeren zich langs de Opitterkiezel tegenover de kerk van Opitter. Sinds Hemelvaart 2005 betrekken we volledig nieuwe gebouwen . Deze zijn tot stand gekomen door een fijne samenwerking van ons schoolbestuur met de stad Bree die de gronden in erfpacht gaf, de Zusters van Sint Jozef en de parochiegemeenschap van Opitter. De prachtige locatie in de groene long van ons dorp is een unieke gegeven om op een rustige fijne manier les te geven midden in de natuur. Architect Jef Vandekerkhof heeft er samen met zijn mensen een prachtgebouw geplaatst.  Verdere informatie kan u vinden op de website van de architect  ( www.architekt-nburo.be ) of door te klikken op de volgende pdf – bestanden.