Geen categorie

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: oktober 23, 2020

De grote griezeltelling – oproep aan de inwoners van Bree

Griezelige oproep aan ALLE inwoners van Bree! 

Tussen 24 oktober en 11 november kan je op pad gaan in Bree met onze Griezelkaart en tellen hoeveel vampieren, skeletten, pompoenen, heksen en spinnen je op je griezelwandeling tegenkomt.

Hiervoor vragen wij de hulp van alle Breeënaren: verstop in deze periode zoveel mogelijk griezelfiguren achter jullie raam of in je voortuin!

Download de Griezelkaart, leuke kleurplaten en ontdek hoe je kans maakt op een sportpakket t.w.v. €100 via www.bree.be/degrotegriezeltelling

Kleurplaten en griezelkaarten zijn binnenkort ook verkrijgbaar bij onze stedelijke diensten.

Griezelen en tellen maar! 

#griezeltellen #sportersbelevenmeer #3960bree

Afbeelding met object, lamp, gezicht, voorzijde

Automatisch gegenereerde beschrijving
logoSPORT

sport@bree.be / www.bree.be

Posted by: | Posted on: oktober 22, 2020

Corona Update : Fase oranje !!!

Vanaf volgende week schakelen we over naar fase oranje. Onze school was in september al voor een groot deel gestart in deze fase .

Wat wil dit nu concreet zeggen voor onze school :

Ouders worden niet meer toegelaten in het schoolgebouw tenzij op uitnodiging.

Kinderen dienen op tijd op school te zijn. Ouders kunnen hun kinderen niet meer begeleiden tot in het klasje. Kinderen die te laat zijn, worden binnengelaten door de voordeur en gaan zelfstandig naar hun klas.

Ouders die hun kinderen komen halen ( bezoek orthodontist , logopedist, tandarts, ….,) dienen te wachten aan de voordeur. ( aanbellen en de leerkracht wordt verwittigd)

Oudercontacten gebeuren digitaal of telefonisch.

Extra-murosactiviteiten zijn verboden. ( theater, werkgroep Isis, bibliotheek, uitstappen waar derden  bij betrokken zijn …..)

Zwemmen gaat voorlopig nog gedeeltelijk door en dit voor het 3de tot en met het 6de leerjaar. Derden mogen niet helpen bij het omkleden vandaar enkel deze klassen.

Sportsnack gaat nog één week door ( tot aan de herfstvakantie ), daarna bekijkt de sportdienst van Bree en Moev dit opnieuw.

Inschrijvingen van nieuwe kleuters kan enkel als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak met maximum 3 personen en dit volgens de geldende veiligheidsmaatregelen.

Mocht u nog vragen hebben, mag u me steeds contacteren.

Al de andere veranderingen, van het nieuwe draaiboek, werden reeds toegepast vanaf begin dit schooljaar. Via volgende link bent u steeds up-to-date. ( deze wordt regelmatig aangepast )

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/uitgangspunten-en-pandemische-niveaus-of-fasen#draaiboeken-pandemiescenarios

Posted by: | Posted on: oktober 19, 2020

Nieuwsbrief 19 oktober 2020

Beste ouders,

*De laatste dagen is de besmetting van het coronavirus weer toegenomen. Ook enkele ouders zijn al positief getest. Mag ik vragen om zeer waakzaam te zijn en alle huidige verplichtingen goed na te leven. Wil u me ook steeds verwittigen mocht er iemand in het gezin getest worden en zeker wanneer iemand positief is getest. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de kinderen dan thuis blijven. (Noodnummer van onze school:  0471728559 )

Op school volgen we de procedures die door de hogere overheden zijn opgelegd. Mocht een leerling of leerkracht positief testen, worden de betrokken ouders op de hoogte gebracht.

*Aan de slagboom, bij de schoolingang, zijn er pijlen getekend die de rij -en wandelrichting bepalen. We hebben deze aangebracht om te voorkomen dat er botsingen gebeuren met  fietsen ( het fietsroutenetwerk komt hier ook langs ) en dat ook de 1,5 m afstand gerespecteerd kan worden.

Posted by: | Posted on: oktober 2, 2020

Nieuwsbrief oktober

Beste ouders

 *Nu volgende week woensdag 7 oktober 2020 houden we onze pedagogische studiedag. De kinderen hebben dan vrijaf. Het Ittertuintje is open. Gelieve te reserveren indien u opvang nodig heeft of te annuleren mocht u al, per vergissing, gereserveerd hebben.

*Vanaf gisteren 1 oktober gelden er nieuwe quarantainemaatregelen voor hoogrisicocontacten. Zij gaan meteen in quarantaine voor zeven dagen, te tellen vanaf het moment van het laatste contact met een besmette persoon. Zij laten zich testen op de vijfde dag van hun quarantaine. Stel dat het laatste contact plaats vindt op 5 oktober, dan gaat het hoogrisicocontact in quarantaine tot zeker 12 oktober. De test vindt plaats op de vijfde dag, dus op 10 oktober. Als de test negatief is, stopt de quarantaine na de zevende dag. Op 13 oktober mag het hoogrisicocontact dus terug naar school. Als de test positief is, wordt de quarantaine verlengd met zeven dagen. Na die verlengde quarantaine en op voorwaarde dat de besmette persoon nog steeds symptoomvrij is, stopt de quarantaine zonder bijkomende test. 

Blijf a.u.b. telkens de huisarts contacteren. Deze helpt u en zal zeker zeggen wat te doen. De beslisbomen zijn ondertussen ook aangepast. De link voor de aangepaste beslisbomen voor lager-en kleuteronderwijs .

*Het wordt buiten wat kouder. In de klassen dienen we nog steeds goed te verluchten. Soms daalt dan de temperatuur. Het zou dan ook fijn zijn dat de kinderen wat extra kleding dragen. Vooral vele laagjes ( een t-shirt, extra hemdje, pull, …. ) zullen zeker helpen.

*In de loop van de maand oktober zal u al een schoolfactuur ontvangen. Van de overheid zijn we verplicht drie facturen per schooljaar te versturen. ( oktober, januari en juni ) Het merendeel van de kleuters zal geen factuur krijgen mits er nog geen onkosten zijn gemaakt.

*Vanaf aanstaande dinsdag start ook ons project “Oog Voor Lekkers” en krijgen de kinderen iedere week een stukje fruit. Hartelijk dank aan onze ouderraad die al in september wekelijks zorgde voor een stukje fruit.

 *Maandag 5 oktober, op de Internationale dag van de Leerkracht, gaan we met meer dan 120.000 mensen bellen voor kwalitatief onderwijs voor iedereen. Zeker nu moeten we samenwerken met alle actoren om ervoor te zorgen dat elk kind en elke jongere goed onderwijs krijgt en (weer) mee is. Met Saved by the bell vragen we daarvoor aandacht. Ook onze school zal hier aan deelnemen.

Posted by: | Posted on: september 11, 2020

Oproep Gemachtigde Opzichters !

* Ik wil u van harte danken voor het dragen van de mondmaskers aan de poort. Ik ben heel blij dat het voor u ook belangrijk is om het welzijn van uw kind en de gezondheid van iedereen op de eerste plaats te stellen. Volhouden dus.

* Indien uw kind ziekteverschijnselen vertoont, ( hoesten, buikpijn, keelpijn enz. ) bel zeker even de huisdokter. Deze volgt een checklist en zal dan ook kunnen vertellen of uw zoon of dochter naar school kan, mag gaan. 


* Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers die Thieuke en Lambert willen helpen als  Gemachtigde Opzichter. De opleiding is volledig gratis en via de Stad Bree is men verzekerd tegen ongevallen. Wie interesse heeft, mag me altijd contacteren via mail directie.dewissel@dekubus-bree.be of via tel 089864353