Geen categorie

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: februari 10, 2021

Nieuwsbrief februari 2021

CARNAVAL :

Aanstaande vrijdag houden we ons jaarlijks carnavalsfeest en dit op een corona correcte manier. De ouderraad heeft voor een uniek moment gezorgd nl. :

“Livestream The Party Kidz Show”

Dit is een interactieve en ludieke show waar dansen, zingen en springen centraal zal staan met als thema carnaval.
Verschillende medleys en opdrachten zorgen voor een leuke sfeer.
Door een livestream kunnen de leerlingen vanuit elke klas via onze interactieve borden, een gans uur lang , dansen en plezier maken van achter hun stoel. Ook de kleuterklassen kunnen via hun tv-scherm meedoen. Dus één groot gezamenlijk feest vanuit iedere klas. Een hartelijke dank aan onze ouderraad voor dit prachtig initiatief.

VERKEER :

Ik wil nog even vermelden dat kinderen de grote weg niet mogen oversteken zonder begeleiding van hun ouders. Het zou heel fijn zijn als jullie de kinderen afhalen aan de poort. ( We kunnen niet riskeren dat kinderen de weg oversteken en hun ouders niet aanwezig zijn op de parking ) Al de andere kinderen wachten om gezamenlijk over te steken met de juf of meester.

SOCIAAL HUIS :

Het Sociaal Huis wil zoveel mogelijk gezinnen bereiken die in aanmerking komen voor bepaalde steunmaatregelen. Lees de brief via volgende link :

Alvast bedankt!

CORONA :

Ik wil jullie van harte bedanken om de  regels van corona zo goed mogelijk op te volgen. Fijn dat onze school, dankzij jullie medewerking, nog steeds optimaal kan functioneren. Laten we hopen dat dit zo kan blijven en er snel versoepelingen optreden.

VERLOF :

Krokusvakantie:

Van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari 2021. Veel plezier.

Posted by: | Posted on: januari 7, 2021

Nieuwsbrief januari 2021

Beste ouders,

*Net voor de vakantie had ik een overleg met onze schepen van mobiliteit Mario Knippenberg, Lander Savelkoul ( mobiliteitsambtenaar ), Sven Meermans en Kurt Symons van de technische dienst Bree en dit in het kader van  de vernieuwde schoolomgeving. ( kleuteringang park )

Sinds de ingang van het kleuteronderwijs verlegd is naar het park is het zwaartepunt van de verkeersafwikkeling gedeeltelijk verschoven naar de Opstraat. Deze straat biedt helaas geen veilige schoolomgeving en kreunt onder de druk van het autoverkeer. Mede door het wild parkeren langs de Opstraat en de Sint-Jozefstraat ontstaan er zeer gevaarlijke situaties voor onze kinderen.

Wij vragen dan ook nogmaals met aandrang de auto’s niet te parkeren op het grasveld of de verhoogde berm van de Opstraat en de Sint-Jozefstraat. ( dit is trouwens bij wet verboden en zal gecontroleerd worden door onze wijkagent )

 Indien we de kleuteringang langs het park willen behouden na de corona-crisis, wat geweldig zou zijn, moeten we ons wel allemaal houden aan enkele afspraken :

–          Vooral niet parkeren in de Opstraat en Sint-Jozefstraat.

–          De toegang in de Opstraat is enkel en alleen voor voetgangers en fietsers.

–          Ouders en kinderen mogen het grasveld, naar de kleuteringang, niet betreden.( ook al is dit een iets kortere weg )

–          Tijdens de winter mag het terras van het Itterdal gebruikt worden als doorgang.

–          Tijdens de zomer dient men de verharde weg te volgen.

Daar tegenover wil de Stad Bree zich er op toespitsen om de omgeving te beveiligen in functie van de zachte weggebruiker, de auto is in de Opstraat niet gewenst. Enkele voorgestelde maatregelen :

Op korte termijn :

–          Schilderen van een middellijn om parkeren op de rijbaan te voorkomen.

–          Het voorzien van een oversteekplaats voor voetgangers.

–          Het plaatsen van paaltjes om “wild” parkeren te voorkomen.

Op ( middel)lange termijn:

–          Het voorzien van een slemlaag ( gekleurde fietszone) in de zone 30 om de fietser meer plaats te geven. ( Opstraat)

–          Uitbreiding van het huidige parkeerterrein tegenover de school ( De Wissel )

–          Plaatsen van snelheidsmeters en dit op regelmatige basis. ( Opitterkiezel )

–          Duidelijkere afbakening van het fietspad op het Itterplein.

Let wel, de bovenstaande maatregelen moeten nog bekrachtigd en uitgewerkt worden.

We kunnen dit enkel realiseren samen met jullie hulp. Ik ben er van overtuigd dat de veiligheid van al onze kinderen voor jullie ook zeer belangrijk is !!!

*Uw zoon of dochter heeft opnieuw papieren meegekregen voor onze pizza-actie. ( uitgesteld in november) We kunnen helaas voorlopig niet veel organiseren omwille van corona. Gelukkig mogen we wel nog pizza’s verkopen en hopen we dat u ons massaal zal steunen door de aankoop van pizza’s of pasta’s. Deze zijn vers en kunnen nog in de diepvries geplaatst worden voor een later tijdstip. U mag de papieren ingevuld, samen met een envelop met het geld, meegeven ten laatste woensdag 20 januari. In bijlage nog eens de papieren. Alvast hartelijk dank voor uw steun.

* Een vraag van Lander Savelkoul, de mobiliteitsambtenaar van de stad Bree maar ook student verkeerskunde aan Hogeschool PXL :

In het kader van mijn opleiding werk ik – als eindwerk – een fietsplan uit op maat van Bree: Wat is de gewenste positie van de fietser in Bree en wat kunnen we doen om deze te bereiken? 

Een fietsplan kan enkel werken als het gedragen wordt door de Breeënaar en de voorgestelde acties inspelen op de noden van de gemeente. Daarom wil ik via een enquête in kaart brengen wat er zoal leeft bij de bezoekers en inwoners van Bree. Hoe verplaatsen mensen zich naar en door de gemeente, waarom doen ze dat op die manier, etc. 

Ik probeer zoveel mogelijk personen te bereiken om deze enquête in te vullen. De resultaten worden na afloop ook meegedeeld met Stad Bree, zodat zij daar ook mee aan de slag kunnen gaan. Wie weet worden er wel een hoop knelpunten geïdentificeerd die nog niet gekend zijn. 

De dagelijkse verplaatsing van en naar school draagt ongetwijfeld bij aan het grootste deel van het fietsverkeer op onze wegen.

Daarom contacteer ik ook alle scholen in en rond Bree (waaronder jullie) even rechtstreeks met de vraag om deze enquête in te vullen.( via deze link: https://forms.gle/w66ZFBcG4H8EikcQ9  )

Hoe meer respons ik ontvang, hoe representatiever de enquête is en hoe meer ik acties kan “kneden” op maat van Bree.  Bedankt.

*Beste ouders willen jullie even kijken tussen onze verloren voorwerpen, klik op volgende link :

https://fotogalerij2020-2021.dewissel-opitter.be/#collection/0ad1d105-8bcc-4063-9e40-2e7c6872450e

Extra pizzablad ( voor familieleden) + uitleg.

Posted by: | Posted on: december 16, 2020

Nieuwsbrief december 2020

Beste ouders,

*Mag ik met aandrang vragen om uw auto niet te parkeren vóór de werken bij het tankstation. Ook parkeren op het grasveld in de Opstraat is gevaarlijk en niet toegelaten. Willen jullie hier a.u.b. rekening mee houden. Aanstaande donderdag heb ik een gesprek met de stad Bree om die problemen op te lossen. Ik houd jullie op de hoogte.

*Vanaf morgen zijn er in het lager onderwijs rapportbesprekingen via videochat. Mocht er iets fout lopen ( internet valt weg of …..? ) zal de juf of meester u proberen te contacteren via telefoon of gsm.

*Ieder jaar geven we, samen met onze ouderraad, de winst van onze kersthappening aan een goed doel. Helaas kan de kersthappening niet doorgaan. We hebben  wel nog een opbrengst van onze vastenactie van vorig jaar. We willen dan ook een deel van deze opbrengst schenken aan de wensboom van de stad Bree. Zo kunnen we kinderen uit kansarme gezinnen een mooie kerst bezorgen. De ouderraad heeft reeds voor €125 cadeautjes gekocht, de school schenkt €250. Meer uitleg via volgende link : https://www.bree.be/nieuws/magische-feestdagen-dankzij-de-toverboom

*Op vrijdag 18 december heeft de ouderraad een leuke activiteit voorzien voor alle kinderen van de school.
Goochelaar Jahon zal  zijn nieuwe show “Verdwalen” opvoeren.
De jongste kleuters gaan het verhaal niet helemaal mee krijgen, maar zij kunnen genieten van de soundeffecten en visuele prikkels.
Oudere kleuters en lagere schoolleerlingen gaan het verhaal wel mee krijgen en stappen mee in de wereld van de voorstelling.
De oudste leerlingen van de lagere school vinden het goochelen dan weer zeer tof en willen de geheimen ontrafelen.
De zaal zal in 5 groepen verdeeld worden zodat iedere klas in zijn eigen bubbel kan blijven met telkens 1,5m afstand tussen de bubbels.

*De ouderraad zamelt van 4 tot 15 januari 2021 klein ICT-materiaal en lege inktpatronen in. Dit om een extra centje in het laatje te krijgen. Meer informatie in de folder in bijlage. Gebruik de kerstvakantie dus om op te ruimen en geef uw kind(eren) vanaf 4 januari het afgedankte materiaal mee naar school.

*Vanaf zaterdag 12 december ging er weer een digitale gezinsvriendelijke viering door in onze pastorale eenheid Emmaüs.

De ploeg die instaat voor deze vieringen is heel enthousiast, want in november werd het filmpje ongelooflijk veel keer bekeken op facebook. Er waren meer dan 1000 betrokkenen.

Dat geeft ons als team een ‘boost’ om door te zetten. Want nu voelen we dat het Evangelie ook op een andere, moderne manier kan verspreid worden.

Ik stuur u alvast het promotiefilmpje voor de nieuwe viering en ook een tekening met een ster.

Vorige zaterdag werd de viering gepost op de facebookpagina Pastorale Eenheid Emmaüs Bree – Home | Facebook

De ploeg GezinsVriendelijkeVieringen

Evi, Kristina, Ilse, Gerda, Bianca, Lisette, Roel

*Omdat er dit schooljaar geen kersthappening is, blijven de kinderen aanstaande vrijdag op school tot 15u30.

*Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot en met vrijdag 15 januari 2021. Concreet blijft het  basisonderwijs na de kerstvakantie tot nader order in pandemiefase oranje.

Waarom is een verlenging nodig?

  • CLB-cijfers tonen dat het virus aanwezig blijft in scholen, maar de bronnen vooral buiten de school liggen. Als besmettingen in de brede maatschappij nog talrijk zijn, raken onvermijdelijk ook personeelsleden en leerlingen besmet.
  • Om een verdere daling van de cijfers in Vlaanderen in te zetten, is volgens virologen een verlenging van de huidige maatregelen in onderwijs nodig, ook na de 14-daagse time-outperiode die de kerstvakantie met zich meebrengt.
  • Het effect van de eindejaarsfeesten op de cijfers kennen we nog niet. Hoe dan ook is het cruciaal dat we tijdens de vakantie met z’n allen de regels volhouden.

Indien er verandering in deze situatie zou komen, krijgt u zeker van mij een mail.

*Wisten jullie dat Thieuke Verlinden, onze gemachtigd Opzichter en klusjesman, vandaag 73 jaar is geworden. Een heel dikke proficiat Thieuke;

*Beste wensen voor jullie allemaal van het schoolbestuur, directie, leerkrachten, team eetzaal, team Ittertuintje, team gemachtigde opzichters en iedereen die een warm hart draagt voor onze school, een prachtig jaar 2021 toe.

Een lichtje in een donkere tijd
is iets dat warmte geeft, je hart verblijdt

Ik wens je sterkte, kracht en liefde voor dit nieuwe jaar
En een hele fijn kerst en oud & nieuw met elkaar

Witte wereld vol van vragen,
vol van zorgen en van pijn.
Maar waar het wonder van de kerstnacht,
toch telkens weer een troost kan zijn.

Ik wil je sterkte toewensen
in een moeilijke tijd als deze
En hoop dat dit steuntje in de rug
een lichtje in de duisternis mag wezen

Ik wil je even zeggen
dat ik aan je denk
ik kaarsjes voor je brand
dat ik met je meeleef
en je met dit kaartje
liefde, sterkte geef

Posted by: | Posted on: november 20, 2020

Nieuwsbrief November

·         PLEEGZORG LIMBURG

Een dringende oproep van pleegzorg Limburg. Open de oproep via volgende download :

·         WEEK VAN DE SMAAK.

Vandaag hebben we ons ontbijt gehouden als afsluiter van de week van de smaak. Via volgende link kan u enkele sfeerfoto’s bekijken :

https://fotogalerij2020-2021.dewissel-opitter.be/#collections

         PIZZADAG

Normaal was vandaag ook onze pizzadag. Deze is verschoven naar vrijdag 29 januari 2021. Er zullen tegen die tijd nieuwe formulieren meegegeven worden aan uw kind.

·         KLEUTERINGANG

De stad Bree vraagt om niet meer over het gras te lopen omdat dit zo vernield wordt. We hopen op een duurzame oplossing voor onze kleuteringang en zijn nog in overleg met de stad. We wilden gebruik maken van het terras van  café Itterdal maar hier is iets fout gelopen. Afwachten dus. Mag ik dan ook vragen om even een omweg te maken ( het gras niet te betreden ) en de kinderen op te vangen achter het klasje van juf Elke ( nieuwbouw ). Alvast bedankt voor uw begrip.

·         GEZINSVIERING

Gezinsviering in Bree…….een mooi initiatief van de ploeg gezinsvriendelijke vieringen, met een bereik van  meer dan 1000 mensen. We zijn er dus heel blij om. U kan deze via volgende link bekijken :  https://www.facebook.com/federatiebree.be/videos/795218764387693

Het parochieteam

Posted by: | Posted on: november 11, 2020

Heropstart van onze school vanaf 16 november 2020

*Klaar voor de heropstart

Na overleg tussen de onderwijspartners en Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts is er meer duidelijkheid over de heropstart na de verlengde herfstvakantie. De maatregelen in de maatschappij zorgen ervoor dat het veilig is om de scholen terug op te starten. Uit het contactonderzoek van de CLB’s weten we dat in de gecontroleerde omgeving van scholen weinig besmettingen plaatsvinden.
Zo blijven de 4 beschermingsmaatregelen van kracht:

  • Zet in op handhygiëne om verspreiding via contact te vermijden.
  • Hou afstand om verspreiding via druppels te vermijden.
  • Draag een mondmasker om verspreiding via druppels en microdruppels (aerosols) te vermijden. Bescherm zo jezelf en anderen.
  • Ventileer zoveel als mogelijk om microdruppels in de omgeving te verdunnen.

De rol van onderwijs in de heropflakkering van het virus in de maatschappij is beperkt. Dit leren we vanuit epidemiologisch onderzoek van de beschikbare data. Eind augustus vertraagde de daling om daarna om te buigen tot een stijging. Deze tendens is te vroeg begonnen om aan scholen toe te schrijven. Deze eerste stijging is in de tweede helft van september gaan vertragen, om nadien door te starten. 
De recente vertraging in de coronacijfers is reeds ingezet rond 20 oktober, dus voorafgaand aan de verlengde herfstvakantie. Sinds een 5-tal dagen gaat het om een daling van het aantal bevestigde gevallen.
Dit wijst er volgens experten op dat onderwijs niet de motor is van de epidemie, in grote mate doordat we effectieve maatregelen nemen. Door het verlengen van de herfstvakantie zijn alle quarantaines ondertussen afgelopen. Daaraan gekoppeld hebben de maatregelen in de maatschappij het mogelijk gemaakt om de scholen te heropenen.

  • Het basisonderwijs start in code oranje. ( idem als de reeds eerder vermelde maatregelen, zie vorige  nieuwsbrieven )
  • De leerlingen van het basisonderwijs krijgen vanaf 16 november opnieuw 100% contactonderwijs.
  • Het zwembad in Bree blijft gesloten waardoor het schoolzwemmen voorlopig niet doorgaat.

*Woordje van de jeugddienst :

De Sint heeft gehoord dat Bree wel wat extra licht kan gebruiken.

Hij weet zéker dat alle kinderen hem hierbij willen helpen zodat hij vlot alle huisjes kan vinden!

Daarom vragen de Sint en zijn pakjespieten of jullie een lichtje willen maken. Je mag zelf een lichtje knutselen of het onderstaande kaarsje inkleuren/versieren. ( zie bijlage )

Bezorg je lichtje aan de jeugddienst via een foto, wij hangen deze op zodat de Sint het goed kan zien. Hij zal zéker aan jullie denken en iets leuks laten brengen door zijn snoepjespieten!

Aan alle ouders: bezorg ons dus voor zaterdag 21 november via mail naar jeugd@bree.be een foto van het knutselwerkje (met de naam en adres) en dan komen onze snoeppieten ‘corona-proof’ een lekkere verrassing brengen bij jullie aan huis!

Veel knutselplezier!

#jeugdbree #3960Bree #BreeBrandteenkaarsje #zorgvoorlicht #sintenpiet

*Reserveren ’t Ittertuintje

Vergeet zeker niet te reserveren voor ’t Ittertuintje.

*Mocht u nog vragen hebben , mag u me steeds contacteren via mail of ons: noodnummer:  0471728559