Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: maart 28, 2021

Update extra nieuws

Beste ouders, 

Na overleg met haar directiecommissie basisonderwijs heeft de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besloten om de lessen ook in het kleuteronderwijs te schorsen én zo kwaliteitsvol mogelijke opvang te organiseren voor leerlingen zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs die niet thuis kunnen worden opgevangen.

*Wat betekent dit voor onze school en voor alle katholieke scholen in onze scholengemeenschap “De KuBuS” en dit in samenwerking met de stad Bree :

Dezelfde voorwaarden als in het lager onderwijs, zoals gisteren medegedeeld in de extra nieuwsbrief, gelden ook voor het kleuteronderwijs.

Tussen 29 maart en 2 april wordt door de scholen voor opvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De ouders dienen een attest van hun werkgever voor te leggen. Enkel dan kan men gebruik maken van de schoolse opvang.

Graag ontvangen wij van elke ouder die schoolse opvang nodig heeft, tijdens de periode van 29 maart tot en met 2 april, en voldoet aan de hierboven omschreven voorwaarden,  een mail waarin u vermeldt voor welke dagen dit zal zijn. U maakt ook een onderscheid tussen voormiddag en namiddag. Indien het kind de ganse dag aanwezig is, blijft hij of zij ook ’s middags op school. We hanteren ook weer terug de normale schooluren !!!!!!

De aanvraag voor de opvang en het voor te leggen attest kan u sturen naar volgend mailadres : directie.dewissel@dekubus-bree.be en dit vóór zondagmiddag !!!!!

De voor- en naschoolse opvang blijft open zoals in normale tijden. Indien u ook genoodzaakt bent hier gebruik van te maken, gelieve dan te reserveren. Indien u geen gebruik meer maakt van ‘t Ittertuintje, wil u dan a.u.b. zeker annuleren !!!

ATTEST :

In geval van sluiting van de school, omwille van een maatregel voor het beperken van corona, kan de werknemer voor de opvang van een kind, verlof onder de vorm van “tijdelijke werkloosheid overmacht,” een attest  aanvragen . In bijlage het attest indien u dit nodig heeft. U moet zelf nog de naam van het kind invullen onder rubriek 2 en de eigen gegevens in deel B.

Opvang tijdens de paasvakantie.

De opvang voor tijdens de paasvakantie gaat gewoon door zoals gepland. Mag ik hier ook vragen om te annuleren als u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Ook hier dient u een attest van de werkgever voor te leggen.

Vastenactie

De vastenactie wordt verder gezet na de paasvakantie ook voor het kleuter onderwijs

Posted by: | Posted on: maart 25, 2021

EXTRA, EXTRA, NIEUWS !!!!

Beste ouders, 

*De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in het lager onderwijs om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken . Kleuters kunnen naar de klas blijven komen; de lessen zijn voor hen niet geschorst. Er wordt wel een appèl gedaan op de solidariteit van de ouders om, uit begrip voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs, waar mogelijk hun kind thuis op te vangen.

*Wat betekent dit voor onze school en voor alle katholieke scholen in onze scholengemeenschap “De KuBuS” en dit in samenwerking met de stad Bree :

Tussen 29 maart en 2 april wordt door de scholen voor opvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De ouders dienen een attest van hun werkgever voor te leggen. Enkel dan kan men gebruik maken van de schoolse opvang. Tijdens de opvang krijgen de kinderen geen schoolse taken.

Graag ontvangen wij van elke ouder die opvang nodig heeft, tijdens de periode van 29 maart tot en met 2 april, en voldoet aan de hierboven omschreven voorwaarden,  een mail waarin u vermeldt voor welke dagen dit zal zijn. U maakt ook een onderscheid tussen voormiddag en namiddag. Indien het kind de ganse dag aanwezig is, blijft hij of zij ook ’s middags op school. We hanteren ook weer terug de normale schooluren !!!!!!

De aanvraag voor de opvang en het voor te leggen attest kan u sturen naar volgend mailadres : directie.dewissel@dekubus-bree.be en dit vóór zondagmiddag !!!!!

De voor- en naschoolse opvang blijft open zoals in normale tijden. Indien u ook genoodzaakt bent hier gebruik van te maken, gelieve dan te reserveren. Indien u geen gebruik meer maakt van ‘t Ittertuintje, wil u dan a.u.b. zeker annuleren !!!

ATTEST :

In geval van sluiting van de school, omwille van een maatregel voor het beperken van corona, kan de werknemer voor de opvang van een kind, verlof onder de vorm van “tijdelijke werkloosheid overmacht,” een attest  aanvragen . In bijlage het attest indien u dit nodig heeft. U moet zelf nog de naam van het kind invullen onder rubriek 2 en de eigen gegevens in deel B.

Opvang tijdens de paasvakantie.( organisatie door de stad Bree , Holder de Bolder )

De opvang voor tijdens de paasvakantie gaat gewoon door zoals gepland. Mag ik hier ook vragen om te annuleren als u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Ook hier dient u een attest van de werkgever voor te leggen.

Rapport.

Door de huidige omstandigheden zal het rapport van het lager onderwijs nu vrijdag uitgedeeld worden. De oudercontacten gaan door zoals afgesproken. De juf of meester stuurt jullie nog de link met de afspraak. De kinderen krijgen ook allemaal  bundeltjes mee om  tijdens de volgende 3 weken in te werken.

Bericht van de sportdienst.

Beste ouder(s)

Helaas geen Buitenspeeldag op woensdag 21 april, maar de jeugddienst heeft toch iets bedacht!

In bijlage vinden jullie de BuitenspeelBingo die jullie kind(eren) kunnen doen van 1 t.e.m. 21 april.

De eerste 100 volle kaarten van Breese kinderen mogen een prijs verwachten van de jeugddienst!

Neem zéker onze speelkaart mee op pad, en ontdek alle leuke speelplekken in Bree.

Veel Buitenspeelplezier!

Groetjes Jeugddienst Bree

Vastenactie

De vastenactie wordt verder gezet na de paasvakantie voor het lager onderwijs.

Bijlage :

Posted by: | Posted on: maart 22, 2021

Extra Maatregelen in het onderwijs !!!

Na overleg met het onderwijsveld en afstemming met de onderwijsministers van de andere gemeenschappen, gaan er extra veiligheidsmaatregelen in om tijdens de 2 weken tot aan de paasvakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken:klasgroepen indoor strikt gescheiden;zo veel mogelijk activiteiten in open lucht;zo weinig mogelijk contact tussen volwassenen;in gemeenten met stijgende trend: vanaf 1 besmetting afstandsonderwijs voor de klas in kwestie.*De refter moet verplicht dicht tot aan de paasvakantie. Leerlingen eten lunch in open lucht of in hun eigen klas.

Vermijd collectief vervoer en roep alle leerlingen op om te voet, met de fiets, met de step of met ander eigen vervoer naar school te komen.Organiseer je speeltijden gescheiden en/of alternerend. Zie erop toe dat je leerlingen voldoende vaak buiten pauze krijgen.

De meeste van deze maatregelen waren al van toepassing in onze school sinds september. We organiseren wel alternerende speeltijden waardoor het 4de, 5de en 6de leerjaar eerder starten !!!!! ( zie schema beneden) Voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar alsook de kleuters blijven de uren onveranderd. De kinderen van het lager onderwijs hebben wel weer een afgebakende zone op de speelplaats. Schoolzwemmen en de sportsnack worden voorlopig tot aan de paasvakantie geannuleerd!!!

Schooluren en speeltijd

6de leerjaar , 5de leerjaar en 4de leerjaar

8.15: schoolpoort open enkel voor 4de, 5de en 6de leerjaar.

8.30: start schooltijd

10.00 – 10.15 : speeltijd  

11.45: middagpauze

12.50 : schoolpoort open enkel voor 4de, 5de en 6de leerjaar.

13.00 : start schooltijd

14.00: speeltijd

15.20: vertrek 4de,5de en 6de leerjaar

Voor de andere jaren blijvende de aanvangsuren en einduren onveranderd ( we hebben wel alternerende speeltijden )

1ste en 2de en 3de leerjaar

8.30: schoolpoort open

8.45: start schooltijd

10.15 – 10.30 : speeltijd

12.00: middagpauze

13.00 : schoolpoort open voor het 1ste en 2de en 3de leerjaar

13.10 : start schooltijd

14.15: speeltijd

15.25: vertrek  1ste en  2de en 3de leerjaar

Kleuters

8.30: schoolpoort ( park ) open

8.45: start schooltijd

10.30 – 10.45 : speeltijd

12.00: middagpauze

13.00 : schoolpoort ( park) open voor de kleuters

13.10 : start schooltijd

14.30: speeltijd

15.25: vertrek  kleuters

Doel van dit geheel aan maatregelen is vast te houden aan de ambitie dat leerlingen tot aan de paasvakantie zo veel mogelijk naar school kunnen blijven gaan, dat er na de paasvakantie een volledige heropstart kan komen met 100% contactonderwijs en dat personeel en leerlingen maximaal beschermd zijn.

Het blijft hoe dan ook cruciaal in te zetten op afstand houden, ventilerenhandhygiëne, en mondmaskers dragen waar verplicht.

Ik wil graag eindigen met volgend gedicht. Alvast bedankt.

Even alles anders… 

Even geen handdruk, maar een voetdruk, even geen knuffel, even geen zoen, maar ‘werken met de ellebogen’. 

Even allemaal experts in handhygiëne,even op afstand, liefst zelfs één meter of verder, zo nodig… 

De wereld draait door, maar toch lijkt alles even anders. 

Gevoelens van eenzaamheid en angst, ze overspoelen velen… 

En toch… laten we er samen in geloven, dat het uiteindelijk…de liefdevolle afstand zal zijn, maar ook de blijvende verbondenheid, die nu even ‘anders’ (en op afstand) is,

die ons de hoop zullen geven, om erin in te geloven, dat we binnenkort,weer hand in hand, het leven zullen vieren… 

Posted by: | Posted on: februari 10, 2021

Nieuwsbrief februari 2021

CARNAVAL :

Aanstaande vrijdag houden we ons jaarlijks carnavalsfeest en dit op een corona correcte manier. De ouderraad heeft voor een uniek moment gezorgd nl. :

“Livestream The Party Kidz Show”

Dit is een interactieve en ludieke show waar dansen, zingen en springen centraal zal staan met als thema carnaval.
Verschillende medleys en opdrachten zorgen voor een leuke sfeer.
Door een livestream kunnen de leerlingen vanuit elke klas via onze interactieve borden, een gans uur lang , dansen en plezier maken van achter hun stoel. Ook de kleuterklassen kunnen via hun tv-scherm meedoen. Dus één groot gezamenlijk feest vanuit iedere klas. Een hartelijke dank aan onze ouderraad voor dit prachtig initiatief.

VERKEER :

Ik wil nog even vermelden dat kinderen de grote weg niet mogen oversteken zonder begeleiding van hun ouders. Het zou heel fijn zijn als jullie de kinderen afhalen aan de poort. ( We kunnen niet riskeren dat kinderen de weg oversteken en hun ouders niet aanwezig zijn op de parking ) Al de andere kinderen wachten om gezamenlijk over te steken met de juf of meester.

SOCIAAL HUIS :

Het Sociaal Huis wil zoveel mogelijk gezinnen bereiken die in aanmerking komen voor bepaalde steunmaatregelen. Lees de brief via volgende link :

Alvast bedankt!

CORONA :

Ik wil jullie van harte bedanken om de  regels van corona zo goed mogelijk op te volgen. Fijn dat onze school, dankzij jullie medewerking, nog steeds optimaal kan functioneren. Laten we hopen dat dit zo kan blijven en er snel versoepelingen optreden.

VERLOF :

Krokusvakantie:

Van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari 2021. Veel plezier.

Posted by: | Posted on: januari 7, 2021

Nieuwsbrief januari 2021

Beste ouders,

*Net voor de vakantie had ik een overleg met onze schepen van mobiliteit Mario Knippenberg, Lander Savelkoul ( mobiliteitsambtenaar ), Sven Meermans en Kurt Symons van de technische dienst Bree en dit in het kader van  de vernieuwde schoolomgeving. ( kleuteringang park )

Sinds de ingang van het kleuteronderwijs verlegd is naar het park is het zwaartepunt van de verkeersafwikkeling gedeeltelijk verschoven naar de Opstraat. Deze straat biedt helaas geen veilige schoolomgeving en kreunt onder de druk van het autoverkeer. Mede door het wild parkeren langs de Opstraat en de Sint-Jozefstraat ontstaan er zeer gevaarlijke situaties voor onze kinderen.

Wij vragen dan ook nogmaals met aandrang de auto’s niet te parkeren op het grasveld of de verhoogde berm van de Opstraat en de Sint-Jozefstraat. ( dit is trouwens bij wet verboden en zal gecontroleerd worden door onze wijkagent )

 Indien we de kleuteringang langs het park willen behouden na de corona-crisis, wat geweldig zou zijn, moeten we ons wel allemaal houden aan enkele afspraken :

–          Vooral niet parkeren in de Opstraat en Sint-Jozefstraat.

–          De toegang in de Opstraat is enkel en alleen voor voetgangers en fietsers.

–          Ouders en kinderen mogen het grasveld, naar de kleuteringang, niet betreden.( ook al is dit een iets kortere weg )

–          Tijdens de winter mag het terras van het Itterdal gebruikt worden als doorgang.

–          Tijdens de zomer dient men de verharde weg te volgen.

Daar tegenover wil de Stad Bree zich er op toespitsen om de omgeving te beveiligen in functie van de zachte weggebruiker, de auto is in de Opstraat niet gewenst. Enkele voorgestelde maatregelen :

Op korte termijn :

–          Schilderen van een middellijn om parkeren op de rijbaan te voorkomen.

–          Het voorzien van een oversteekplaats voor voetgangers.

–          Het plaatsen van paaltjes om “wild” parkeren te voorkomen.

Op ( middel)lange termijn:

–          Het voorzien van een slemlaag ( gekleurde fietszone) in de zone 30 om de fietser meer plaats te geven. ( Opstraat)

–          Uitbreiding van het huidige parkeerterrein tegenover de school ( De Wissel )

–          Plaatsen van snelheidsmeters en dit op regelmatige basis. ( Opitterkiezel )

–          Duidelijkere afbakening van het fietspad op het Itterplein.

Let wel, de bovenstaande maatregelen moeten nog bekrachtigd en uitgewerkt worden.

We kunnen dit enkel realiseren samen met jullie hulp. Ik ben er van overtuigd dat de veiligheid van al onze kinderen voor jullie ook zeer belangrijk is !!!

*Uw zoon of dochter heeft opnieuw papieren meegekregen voor onze pizza-actie. ( uitgesteld in november) We kunnen helaas voorlopig niet veel organiseren omwille van corona. Gelukkig mogen we wel nog pizza’s verkopen en hopen we dat u ons massaal zal steunen door de aankoop van pizza’s of pasta’s. Deze zijn vers en kunnen nog in de diepvries geplaatst worden voor een later tijdstip. U mag de papieren ingevuld, samen met een envelop met het geld, meegeven ten laatste woensdag 20 januari. In bijlage nog eens de papieren. Alvast hartelijk dank voor uw steun.

* Een vraag van Lander Savelkoul, de mobiliteitsambtenaar van de stad Bree maar ook student verkeerskunde aan Hogeschool PXL :

In het kader van mijn opleiding werk ik – als eindwerk – een fietsplan uit op maat van Bree: Wat is de gewenste positie van de fietser in Bree en wat kunnen we doen om deze te bereiken? 

Een fietsplan kan enkel werken als het gedragen wordt door de Breeënaar en de voorgestelde acties inspelen op de noden van de gemeente. Daarom wil ik via een enquête in kaart brengen wat er zoal leeft bij de bezoekers en inwoners van Bree. Hoe verplaatsen mensen zich naar en door de gemeente, waarom doen ze dat op die manier, etc. 

Ik probeer zoveel mogelijk personen te bereiken om deze enquête in te vullen. De resultaten worden na afloop ook meegedeeld met Stad Bree, zodat zij daar ook mee aan de slag kunnen gaan. Wie weet worden er wel een hoop knelpunten geïdentificeerd die nog niet gekend zijn. 

De dagelijkse verplaatsing van en naar school draagt ongetwijfeld bij aan het grootste deel van het fietsverkeer op onze wegen.

Daarom contacteer ik ook alle scholen in en rond Bree (waaronder jullie) even rechtstreeks met de vraag om deze enquête in te vullen.( via deze link: https://forms.gle/w66ZFBcG4H8EikcQ9  )

Hoe meer respons ik ontvang, hoe representatiever de enquête is en hoe meer ik acties kan “kneden” op maat van Bree.  Bedankt.

*Beste ouders willen jullie even kijken tussen onze verloren voorwerpen, klik op volgende link :

https://fotogalerij2020-2021.dewissel-opitter.be/#collection/0ad1d105-8bcc-4063-9e40-2e7c6872450e

Extra pizzablad ( voor familieleden) + uitleg.