Nieuwsbrief januari 2021

Posted by: | Posted on: januari 7, 2021

Beste ouders,

*Net voor de vakantie had ik een overleg met onze schepen van mobiliteit Mario Knippenberg, Lander Savelkoul ( mobiliteitsambtenaar ), Sven Meermans en Kurt Symons van de technische dienst Bree en dit in het kader van  de vernieuwde schoolomgeving. ( kleuteringang park )

Sinds de ingang van het kleuteronderwijs verlegd is naar het park is het zwaartepunt van de verkeersafwikkeling gedeeltelijk verschoven naar de Opstraat. Deze straat biedt helaas geen veilige schoolomgeving en kreunt onder de druk van het autoverkeer. Mede door het wild parkeren langs de Opstraat en de Sint-Jozefstraat ontstaan er zeer gevaarlijke situaties voor onze kinderen.

Wij vragen dan ook nogmaals met aandrang de auto’s niet te parkeren op het grasveld of de verhoogde berm van de Opstraat en de Sint-Jozefstraat. ( dit is trouwens bij wet verboden en zal gecontroleerd worden door onze wijkagent )

 Indien we de kleuteringang langs het park willen behouden na de corona-crisis, wat geweldig zou zijn, moeten we ons wel allemaal houden aan enkele afspraken :

–          Vooral niet parkeren in de Opstraat en Sint-Jozefstraat.

–          De toegang in de Opstraat is enkel en alleen voor voetgangers en fietsers.

–          Ouders en kinderen mogen het grasveld, naar de kleuteringang, niet betreden.( ook al is dit een iets kortere weg )

–          Tijdens de winter mag het terras van het Itterdal gebruikt worden als doorgang.

–          Tijdens de zomer dient men de verharde weg te volgen.

Daar tegenover wil de Stad Bree zich er op toespitsen om de omgeving te beveiligen in functie van de zachte weggebruiker, de auto is in de Opstraat niet gewenst. Enkele voorgestelde maatregelen :

Op korte termijn :

–          Schilderen van een middellijn om parkeren op de rijbaan te voorkomen.

–          Het voorzien van een oversteekplaats voor voetgangers.

–          Het plaatsen van paaltjes om “wild” parkeren te voorkomen.

Op ( middel)lange termijn:

–          Het voorzien van een slemlaag ( gekleurde fietszone) in de zone 30 om de fietser meer plaats te geven. ( Opstraat)

–          Uitbreiding van het huidige parkeerterrein tegenover de school ( De Wissel )

–          Plaatsen van snelheidsmeters en dit op regelmatige basis. ( Opitterkiezel )

–          Duidelijkere afbakening van het fietspad op het Itterplein.

Let wel, de bovenstaande maatregelen moeten nog bekrachtigd en uitgewerkt worden.

We kunnen dit enkel realiseren samen met jullie hulp. Ik ben er van overtuigd dat de veiligheid van al onze kinderen voor jullie ook zeer belangrijk is !!!

*Uw zoon of dochter heeft opnieuw papieren meegekregen voor onze pizza-actie. ( uitgesteld in november) We kunnen helaas voorlopig niet veel organiseren omwille van corona. Gelukkig mogen we wel nog pizza’s verkopen en hopen we dat u ons massaal zal steunen door de aankoop van pizza’s of pasta’s. Deze zijn vers en kunnen nog in de diepvries geplaatst worden voor een later tijdstip. U mag de papieren ingevuld, samen met een envelop met het geld, meegeven ten laatste woensdag 20 januari. In bijlage nog eens de papieren. Alvast hartelijk dank voor uw steun.

* Een vraag van Lander Savelkoul, de mobiliteitsambtenaar van de stad Bree maar ook student verkeerskunde aan Hogeschool PXL :

In het kader van mijn opleiding werk ik – als eindwerk – een fietsplan uit op maat van Bree: Wat is de gewenste positie van de fietser in Bree en wat kunnen we doen om deze te bereiken? 

Een fietsplan kan enkel werken als het gedragen wordt door de Breeënaar en de voorgestelde acties inspelen op de noden van de gemeente. Daarom wil ik via een enquête in kaart brengen wat er zoal leeft bij de bezoekers en inwoners van Bree. Hoe verplaatsen mensen zich naar en door de gemeente, waarom doen ze dat op die manier, etc. 

Ik probeer zoveel mogelijk personen te bereiken om deze enquête in te vullen. De resultaten worden na afloop ook meegedeeld met Stad Bree, zodat zij daar ook mee aan de slag kunnen gaan. Wie weet worden er wel een hoop knelpunten geïdentificeerd die nog niet gekend zijn. 

De dagelijkse verplaatsing van en naar school draagt ongetwijfeld bij aan het grootste deel van het fietsverkeer op onze wegen.

Daarom contacteer ik ook alle scholen in en rond Bree (waaronder jullie) even rechtstreeks met de vraag om deze enquête in te vullen.( via deze link: https://forms.gle/w66ZFBcG4H8EikcQ9  )

Hoe meer respons ik ontvang, hoe representatiever de enquête is en hoe meer ik acties kan “kneden” op maat van Bree.  Bedankt.

*Beste ouders willen jullie even kijken tussen onze verloren voorwerpen, klik op volgende link :

https://fotogalerij2020-2021.dewissel-opitter.be/#collection/0ad1d105-8bcc-4063-9e40-2e7c6872450e

Extra pizzablad ( voor familieleden) + uitleg.

Geef een reactie