Corona Update : Fase oranje !!!

Posted by: | Posted on: oktober 22, 2020

Vanaf volgende week schakelen we over naar fase oranje. Onze school was in september al voor een groot deel gestart in deze fase .

Wat wil dit nu concreet zeggen voor onze school :

Ouders worden niet meer toegelaten in het schoolgebouw tenzij op uitnodiging.

Kinderen dienen op tijd op school te zijn. Ouders kunnen hun kinderen niet meer begeleiden tot in het klasje. Kinderen die te laat zijn, worden binnengelaten door de voordeur en gaan zelfstandig naar hun klas.

Ouders die hun kinderen komen halen ( bezoek orthodontist , logopedist, tandarts, ….,) dienen te wachten aan de voordeur. ( aanbellen en de leerkracht wordt verwittigd)

Oudercontacten gebeuren digitaal of telefonisch.

Extra-murosactiviteiten zijn verboden. ( theater, werkgroep Isis, bibliotheek, uitstappen waar derden  bij betrokken zijn …..)

Zwemmen gaat voorlopig nog gedeeltelijk door en dit voor het 3de tot en met het 6de leerjaar. Derden mogen niet helpen bij het omkleden vandaar enkel deze klassen.

Sportsnack gaat nog één week door ( tot aan de herfstvakantie ), daarna bekijkt de sportdienst van Bree en Moev dit opnieuw.

Inschrijvingen van nieuwe kleuters kan enkel als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak met maximum 3 personen en dit volgens de geldende veiligheidsmaatregelen.

Mocht u nog vragen hebben, mag u me steeds contacteren.

Al de andere veranderingen, van het nieuwe draaiboek, werden reeds toegepast vanaf begin dit schooljaar. Via volgende link bent u steeds up-to-date. ( deze wordt regelmatig aangepast )

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/uitgangspunten-en-pandemische-niveaus-of-fasen#draaiboeken-pandemiescenarios

Geef een reactie