Nieuwsbrief september

Posted by: | Posted on: september 4, 2020

Beste ouders , Nog enkele richtlijnen ;

*    Indien uw kind verjaart, wordt dit gevierd in de klas. Er wordt geen traktatie meegebracht door het jarige kind zolang er corona heerst.

*  Ouders vragen me wanneer kinderen thuis moeten blijven wegens ziekte. Hier beneden wat uitleg die zeker gevolgd moet worden !! In bijlage vindt u ook de beslisboom een instrument waarbij er extra uitleg gegeven wordt wat u dient te doen bij ziekte van uw kind.

*  In bijlage enkel folders.

Wat als jouw kind, een kind op school of een leraar besmet is met corona.

De contactopspoorders contacteren het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) als iemand op school besmet is. Zij starten een contactonderzoek en gaan na met wie de besmette persoon allemaal contact heeft gehad op school. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen. Wanneer een personeelslid besmet is, neemt het CLB ook contact met de arbeidsarts van de onderwijsinstelling. 

Het CLB heeft daarvoor een stappenplan. Dat stappenplan gebruiken ze ook bij andere besmettelijke ziektes. 

Wat doen de contactopspoorders en het CLB?

·         Het CLB gaat de contacten van de besmette persoon binnen de school na én belt hen, de ouders, voogd of opvoedingsverantwoordelijke.

o    Afhankelijk van verschillende parameters (onder andere de leeftijd van de besmette persoon, de duur en de intensiteit van het contact) worden er andere maatregelen genomen.

·         De contactopspoorders gaan de contacten van de besmette persoon buiten de school na en contacteren hen telefonisch of via sms:

o    Bellen: 02 214 19 19

o    Sms: 8812

Er is een onderscheid tussen nauwe en oppervlakkige contacten

Is je kind een nauw contact (hoog risico contact) van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven.

·         Kinderen of personen die een nauw contact hadden met de besmette persoon, moeten altijd in quarantaine. Dit betekent dat je kind 14 dagen thuisblijft.

o    Wordt je kind niet ziek  tijdens de quarantaine, dan kan het nadien terug naar school. 

o    Wordt je kind ziek tijdens de quarantaine, dan komt je kind niet naar school. De periode van afwezigheid wordt verlengd met een ziekteattest van je huisarts.

·         Tijdens de quarantaine moet je waakzaam zijn voor symptomen en sociale contacten vermijden. Neem 2 keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen? Contacteer dan de huisarts telefonisch voor advies.

·         Kinderen uit het lager en secundair onderwijs en volwassenen moeten ook getest worden, zelfs als ze geen symptomen hebben.

o    Toont de test dat je kind (nog) niet besmet is? Dan gaat je kind 14 dagen in quarantaine na het laatste nauwe contact. Tot dan kan je klachten krijgen.

o    Toont de test dat je kind besmet is? Dan gaat je kind 7 dagen in thuisisolatie. Je wordt opgebeld voor een contactonderzoek.

Is je kind een oppervlakkig contact (laag risico contact) van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school.

·         Laat je kind (vanaf 12 jaar) buiten de woning een mondmasker dragen.

·         Je kind moet 1,5 meter afstand houden van andere mensen.

·         Spreek zo weinig mogelijk af met andere mensen.

·         Verplaats je alleen als het nodig is.

·         Krijgt je kind ziektesymptomen? Dan contacteer je je huisarts telefonisch. Deze poster ( zie bijlage) kan je helpen om de symptomen te herkennen. Beslist je arts om te testen? Verwittig dan het CLB.

Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.

Geef een reactie