DRINGEND : SCHOOL-OF STUDIETOELAGE

Posted by: | Posted on: april 22, 2013

studietoelage 2013De uiterste  indieningsdatum om een school- of studietoelage  is tot en met 1 juni 2013 en dit voor het schooljaar 2012-2013.  De elektronische verzenddatum of de poststempel op 1 juni 2013 gelden als bewijs. Aanvragen die de afdeling Studietoelagen later bereiken, worden niet meer behandeld. Aanvragen kan online of via het papieren aanvraagformulier. Online : ga naar  www.studietoelagen.be
Wil  je hulp bij de aanvraag spring dan eventjes binnen op ons secretariaat. De papieren aanvragen zijn op onze school  aanwezig.

 

Geef een reactie