Header

Schoolhistoriek

Historiek van Opitter

De oudste vermelding van Opitter ‘Iteram’ gaat ver terug in de tijd. De huidige naam “Opitter” gaat terug tot in de vijftiende eeuw. Opitter bleef tot in de 20ste eeuw een uitgesproken Kempens landbouwersdorp dat voor heel wat diensten op de naburige kantonhoofdplaats Bree was aangewezen. Momenteel zijn er nog een beperkt aantal landbouwbedrijven gevestigd, naast een brouwerij als enige middelgrote industriële onderneming. De laatste decennia is Opitter geëvolueerd naar een woongemeente van forenzen, die buiten de grenzen van het dorp werkzaam zijn. In 1971 werd de buurgemeente Tongerlo en de wijk Solt van Gruitrode bij Opitter gevoegd. Door de grote fusie van 1977 maakt Opitter deel uit van de gemeente Bree. Opitter is nu een deelgemeente van Bree. Bree behoort tot het bestuurlijk arrondissement Maaseik en het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

Historiek van het onderwijs

Tot 1902 is er in Opitter een aangenomen katholieke school met één onderwijzer. Hij had de ganse Opitterse schooljeugd onder zijn hoede. In 1902 werden de zusters van St.-Jozef te Clermont-Ferrand door de toenmalige pastoor aangezocht de leiding te nemen van een nieuw opgerichte bewaarschool en lagere school voor meisjes. De toenmalige onderwijzer bleef als enige de jongensschool leiden. Door de aangroei van de bevolking nam ook het aantal kinderen toe en kwamen er stelselmatig leerkrachten bij. In 1978 werd beslist een fusie door te voeren tussen de jongensschool en de meisjesschool en werd er een overkoepelende samenwerking aangegaan met de Basisschool van Gerdingen. Sinds 1992 is die samenwerking opgezegd en is de school terug autonoom