Geen categorie

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: september 7, 2020

DRINGENDE OPROEP AAN OUDERS EN GROOTOUDERS !!!

Beste,

Op vraag van onze wijkagent maar ook van bezorgde ouders, wil ik jullie vragen om zeker het mondmasker te dragen indien de 1,5 m afstand niet gerespecteerd  kan worden. De wijkagent merkt op dat verschillende ouders dit vergeten. Men vraagt dan ook voor het welzijn van alle kinderen, maar ook voor alle volwassenen dat u zeker het mondmasker draagt indien de afstand niet kan gewaarborgd worden. Meestal gebeurt dit bij het halen van de kinderen. Het zou heel jammer zijn mochten onze leerlingen  hierdoor in quarantaine moeten gaan of dat een ganse klas thuis moet blijven wegens een besmetting.

Ook vraagt de wijkagent om zeker niet te parkeren aan de Opstraat. Het is hem opgevallen dat verschillende ouders parkeren op het fietspad, wat natuurlijk niet toegestaan is. Breng de veiligheid van uw kind en andere kinderen zeker niet in gevaar.

U begrijpt zeker onze bezorgdheid en samen zullen we door deze moeilijke periode heen geraken.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Posted by: | Posted on: september 4, 2020

Wat moet je doen als je kind ziek wordt of symptomen van Covid-19 vertoont?

Om dit te weten kan je best de beslisboom raadplegen ( lager onderwijs en kleuter onderwijs.) Wat we doen als jouw kind, een kind op school of een leraar besmet is met corona kan je hier beneden ook lezen.

Posted by: | Posted on: september 4, 2020

Nieuwsbrief september

Beste ouders , Nog enkele richtlijnen ;

*    Indien uw kind verjaart, wordt dit gevierd in de klas. Er wordt geen traktatie meegebracht door het jarige kind zolang er corona heerst.

*  Ouders vragen me wanneer kinderen thuis moeten blijven wegens ziekte. Hier beneden wat uitleg die zeker gevolgd moet worden !! In bijlage vindt u ook de beslisboom een instrument waarbij er extra uitleg gegeven wordt wat u dient te doen bij ziekte van uw kind.

*  In bijlage enkel folders.

Wat als jouw kind, een kind op school of een leraar besmet is met corona.

De contactopspoorders contacteren het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) als iemand op school besmet is. Zij starten een contactonderzoek en gaan na met wie de besmette persoon allemaal contact heeft gehad op school. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen. Wanneer een personeelslid besmet is, neemt het CLB ook contact met de arbeidsarts van de onderwijsinstelling. 

Het CLB heeft daarvoor een stappenplan. Dat stappenplan gebruiken ze ook bij andere besmettelijke ziektes. 

Wat doen de contactopspoorders en het CLB?

·         Het CLB gaat de contacten van de besmette persoon binnen de school na én belt hen, de ouders, voogd of opvoedingsverantwoordelijke.

o    Afhankelijk van verschillende parameters (onder andere de leeftijd van de besmette persoon, de duur en de intensiteit van het contact) worden er andere maatregelen genomen.

·         De contactopspoorders gaan de contacten van de besmette persoon buiten de school na en contacteren hen telefonisch of via sms:

o    Bellen: 02 214 19 19

o    Sms: 8812

Er is een onderscheid tussen nauwe en oppervlakkige contacten

Is je kind een nauw contact (hoog risico contact) van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven.

·         Kinderen of personen die een nauw contact hadden met de besmette persoon, moeten altijd in quarantaine. Dit betekent dat je kind 14 dagen thuisblijft.

o    Wordt je kind niet ziek  tijdens de quarantaine, dan kan het nadien terug naar school. 

o    Wordt je kind ziek tijdens de quarantaine, dan komt je kind niet naar school. De periode van afwezigheid wordt verlengd met een ziekteattest van je huisarts.

·         Tijdens de quarantaine moet je waakzaam zijn voor symptomen en sociale contacten vermijden. Neem 2 keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen? Contacteer dan de huisarts telefonisch voor advies.

·         Kinderen uit het lager en secundair onderwijs en volwassenen moeten ook getest worden, zelfs als ze geen symptomen hebben.

o    Toont de test dat je kind (nog) niet besmet is? Dan gaat je kind 14 dagen in quarantaine na het laatste nauwe contact. Tot dan kan je klachten krijgen.

o    Toont de test dat je kind besmet is? Dan gaat je kind 7 dagen in thuisisolatie. Je wordt opgebeld voor een contactonderzoek.

Is je kind een oppervlakkig contact (laag risico contact) van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school.

·         Laat je kind (vanaf 12 jaar) buiten de woning een mondmasker dragen.

·         Je kind moet 1,5 meter afstand houden van andere mensen.

·         Spreek zo weinig mogelijk af met andere mensen.

·         Verplaats je alleen als het nodig is.

·         Krijgt je kind ziektesymptomen? Dan contacteer je je huisarts telefonisch. Deze poster ( zie bijlage) kan je helpen om de symptomen te herkennen. Beslist je arts om te testen? Verwittig dan het CLB.

Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.

Posted by: | Posted on: september 4, 2020

Nieuwsbrief Augustus met draaiboek

Beste ouders,

Hallo leerling,

“Een kind is als en vlinder in de wind. De ene vliegt hoog, de andere laag, maar ieder doet het op zijn eigen manier. Het leven is geen competitiestrijd.

 Ieder kind is anders. Ieder Kind is speciaal. Ieder kind is mooi !”

We heten jullie allemaal van harte welkom op onze school en we zijn blij je op dinsdag 1 september terug te ontmoeten

*Zoals jullie in het nieuws hebben gehoord, mag het onderwijs volledig de lessen hervatten en dit

bijna zonder voorwaarden. Alle kinderen worden dan ook op school verwacht. Start en einduren zijn zoals vroeger.

* Voor de ouders gelden de richtlijnen van de overheid dus voldoende afstand houden. Mocht je op drukke plaatsen komen, zoals op school ( bij het brengen van de kinderen ) wordt een mondmasker aanbevolen. Je eigen veiligheid en die van anderen is zeker prioritair. De leerkrachten van  het lager dienen een masker te dragen indien de afstand van  1,5 m niet gewaarborgd wordt. De kinderen die ’s middags blijven eten doen dit voorlopig nog in de klas onder toezicht van de leerkracht. Gevraagd wordt dat kinderen die in de mogelijkheid zijn om ’s middags naar huis te gaan, dit ook doen.

*De ingang voor de kleuters blijft langs de parkzijde !!!

De ingang voor het lager langs de grote poort.

*Zwemmen en het bezoek aan de bibliotheek gaat ook door, hier dienen we wel rekening te houden met het busvervoer. Op de bus mag enkel de leerkracht de klas begeleiden. De bibliotheek en het zwembad hebben ook de nodige maatregelen genomen.

Al de andere activiteiten ( werelddierendag, week van het bos enz ) kunnen voorlopig ( fase geel ) ook plaats hebben.

*Mocht u een bezoek willen brengen aan de school ( u wil de leerkracht, secretariaat of directie spreken) bel even op voorhand om een afspraak te maken.

Indien u  het schoolgebouw  betreedt , dient u verplicht een masker te dragen.

*We hebben extra zorguren van de overheid gekregen, juf Iris Neel zal deze invullen op maandag en donderdagnamiddag.

*Er worden op woensdag 2 september foto’s gemaakt voor de schoolkalender van de ouderraad.

*Het Sociaal Huis verleent materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met medische zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronacrisis. Meer uitleg vindt u via volgende link : https://www.bree.be/nieuws/hulp-voor-wie-financieel-getroffen-door-coronacrisis

*De ouderavonden zoals op het einde van vorig schooljaar via de nieuwsbrief werden aangekondigd, verlopen ook iets anders. De juf of meester zal u nog via mail op de hoogte brengen. ( wie, wanneer kan komen en welke ingang gebruikt mag worden ….)

De avonden die nu voorzien worden bij de start van het schooljaar:

Voor de kleuterklassen blijft woensdag 2 september 2020 behouden, de uren kunnen wel verschillen:

juf Lieve :  om 19u00

juf Reni en juf Lara  :  groep 1 om 19u00

                                      groep 2 om 20u00  

juf Marleen en juf Elke :  groep 1 om 19u00

                                             groep 2 om 20u00

juf Nele : om 20u00

juf Nancy : om 20u00

Telkens in hun eigen klas.

Voor de lagere school verschillen de data ten opzichte van de nieuwsbrief van juni.

1B ( juf Wendy ) op woensdag 2 september  om 19u00 in de polyvalente zaal

1A ( juf Marina) op woensdag 2 september  om 20u00 in de polyvalente zaal

2A ( juf Iris) op donderdag 3 september groep 1 om 19u00 in de klas

                                                                        groep 2 om 20u00 in de klas

2B ( meester Brian ) op donderdag 3 september groep 1 om 19u00 in de klas

                                                                                       groep 2 om 20u00 in de klas

3 ( juf Nathalie en juf Iris Neel ) op donderdag 3 september om 19u30 in de polyvalente zaal

6 ( meester Raf en juf Liesbeth) op dinsdag 8 september om 19u00 in de polyvalente zaal

5 ( juf Miranda en juf Liesbeth) op woensdag 9 september om 19u00 in de polyvalente zaal

4A  ( Juf Anja en juf Tessa) op donderdag 10 september groep 1 om 19u00 in de klas

                                                                                                    groep 2 om 20u15 in de klas

4B ( juf Kristel ) op donderdag 10 september groep 1 om 19u00 in de klas

                                                                                 groep 2 om 20u15 in de klas


Posted by: | Posted on: mei 9, 2020

DRAAIBOEK OPSTART 18 MEI

Beste ouders,

Door te klikken op de link krijgt u uitleg over de opstart van onze school op 18 mei 2020. Mochten we nieuwe richtlijnen krijgen van de overheden wordt het draaiboek aangepast.