Fijne start van het schooljaar

Posted by: | Posted on: september 3, 2019

Beste ouders,

Wij zijn weer gestart en wensen iedereen een prachtig schooljaar toe. In onze nieuwsbrief kan je alle info en data vinden van het nieuwe schooljaar. Helaas zijn de data van het bibliotheek bezoek verkeerd op de papieren versie. De digitale versie is aangepast. Deze kan je vinden door bij “informatie” te klikken op nieuwsbrief. Onze excuses hiervoor.


Een fijne vakantie voor jullie allemaal !!

Posted by: | Posted on: juli 1, 2019

We hervatten de lessen op maandag 2 september 2019.

Inschrijvingen tot 4 juli en vanaf 20 augustus 2019. Je kan een afspraak maken via 089864353.


ZONDAG 16 JUNI 2019 SCHOOLFEEST !!!!

Posted by: | Posted on: juni 4, 2019

Iedereen welkom vanaf 13.00u


Digitale nieuwsbrief mei 2019

Posted by: | Posted on: mei 10, 2019

Beste ouders,

* Vandaag heeft uw zoon of dochter een tevredenheidsenquête meegekregen. Als ouder krijgt u, via deze enquête, de kans om over een aantal belangrijke zaken omtrent ons schoolleven uw mening te geven. Het succes van deze bevraging hangt uiteraard af van jullie bereidwillige medewerking.

De enquête is volledig anoniem. Gelieve dan ook deze onder gesloten enveloppe aan de juf of meester terug te bezorgen vóór 24 mei 2019. Alvast hartelijk dank.

*Ook wij steunden onze “oud-leerling” Pelle tijdens onze vastenactie. De opbrengst was maar liefst €1300 waarvoor een welgemeende hartelijke dank aan alle kinderen en ouders. Volgende week zal de cheque uitgereikt worden aan de voorzitter van de vzw “All4Pelle” onze meester Raf.  Hij gaat ons achteraf ook mededelen wat er met het geld gebeurd is.

Mocht je nog meer informatie wensen over deze vzw of  wil je extra steunen, kan je steeds info bekomen via volgende link :   

     http://www.all-for-pelle.be 

*Volgende week besteden we extra aandacht aan de voetganger  en de fietser. Het zou dan ook fijn zijn dat de kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school komen. In de klassen wordt er extra gewerkt rond verkeer en onze nieuwe wijkagent Kristof zal de kinderen ook uitleg komen geven over de moeilijke situaties rond onze school.

*Denken jullie er ook nog aan dat aanstaande maandag de fotograaf langs komt.

**Ons schoolbestuur heeft samen met ’t Ittertuintje een leuk speeltuig aangekocht voor onze kleuters. Dit wordt begin juni geplaatst.

*Ons schoolfeest gaat dit jaar door op zondag 16 juni 2019. Gelieve deze datum al in uw agenda te noteren. Er zal een optreden zijn van alle klassen en dit in het teken van musicals. Verdere uitleg volgt nog in één van onze volgende nieuwsbrieven.


Onze digitale nieuwsbrief april 2019

Posted by: | Posted on: april 3, 2019

Beste ouders,

* Vrijdag krijgen de kinderen van het lager onderwijs hun paasrapport.De paasvakantie start op maandag 8 april en we komen terug naar school op dinsdag 23 april.  We wensen jullie en jullie kinderen een aangename vakantie toe.

* De uiterste datum van indiening om een school- of studietoelage  te bekomen, is tot en met 1 juni 2019 en dit voor het schooljaar 2018-2019.  De elektronische verzenddatum of de poststempel op 1 juni 2019 gelden als bewijs. Aanvragen die de afdeling Studietoelagen later bereiken, worden niet meer behandeld. Aanvragen kan online of via het papieren aanvraagformulier. Online :  www.studietoelagen.be of via volgende link : https://www.studietoelagen.be/hoe-vraag-ik-een-toelage-online-aan.
Wil  je hulp bij de aanvraag spring dan eventjes binnen op ons secretariaat. De formulieren zijn op onze school  aanwezig. Ook ouders van kleuters kunnen een aanvraag doen, wat zeker ook de moeite waard is.  De toelage voor  het kleuteronderwijs bedraagt 96,69 euro voor het lager onderwijs is dit tussen 108,78 en 163,17 euro

*  Voor de gebruikers van Kwandoo. ouders stellen ons de vraag hoe er geannuleerd kan worden. Wel dit gebeurt op dezelfde manier als reserveren. U gaat naar de dag dat u wil annuleren, klikt daar op, deze wordt rood en u dient te bevestigen. U komt dan op een pagina waar u ziet welke data nog gereserveerd zijn.

Let wel op als u reeds in een maand gereserveerd heeft en in dezelfde maand een ander reservatie wil doen, komt u, na bevestiging, eigenlijk rechtstreeks in het winkelmandje. Ook hier kan u zien welke dagen u dan allemaal gereserveerd heeft. ( u kan dit zelfs afdrukken , beneden klikken op het pdf-bestand) Hopelijk is het zo wat duidelijker. Mocht u echter nog vragen hebben mag u me steeds contacteren via directie.dewissel@dekubus-bree.be of via telnr. : 089864353.

*De bestellingen van het ontbijt van de ouderraad dienen ten laatste nu vrijdag 5 april 2019 in een envelop aan de juf of meester afgegeven te worden. De ouderraad biedt u vrijdagmorgen ( 8u30) en vrijdagnamiddag ( 15u30) ook de mogelijkheid om aan de poort elektronisch ontbijtpakketten te bestellen.

*Op vrijdagmorgen hebben we ook onze koffiestop om ons vastenproject af te sluiten. U kan een lekker tasje koffie krijgen tegen een vrije gift. Leerlingen van het 6de leerjaar verkopen dan ook cupcakes en armbandjes en dit ten voordele van vzw All 4 Pelle.