april, 2013

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: april 26, 2013

Nieuwe foto’ s

Nieuwe foto’s op onze website van : Het 5de leerjaar , maken en ophangen van vogelkastjes.

Het 1ste leerjaar, bezoek aan het ziekenhuis.

Het 2de en 3de leerjaar, m² moestuintje

 

Klik op de link foto’s hierboven en dan 2012-2013.

 

Posted by: | Posted on: april 22, 2013

’t Ittertuintje

Op de link van het ’t Ittertuintje( hier boven ) is het huishoudelijk reglement aangepast aan de nieuwe tarieven.

Posted by: | Posted on: april 22, 2013

DRINGEND : SCHOOL-OF STUDIETOELAGE

studietoelage 2013De uiterste  indieningsdatum om een school- of studietoelage  is tot en met 1 juni 2013 en dit voor het schooljaar 2012-2013.  De elektronische verzenddatum of de poststempel op 1 juni 2013 gelden als bewijs. Aanvragen die de afdeling Studietoelagen later bereiken, worden niet meer behandeld. Aanvragen kan online of via het papieren aanvraagformulier. Online : ga naar  www.studietoelagen.be
Wil  je hulp bij de aanvraag spring dan eventjes binnen op ons secretariaat. De papieren aanvragen zijn op onze school  aanwezig.